Nieuws

Dinsdag 29 oktober 2019
Parochiefeest, zondag 17 november

Zondag 17 november

viert onze parochie haar patroon,

de heilige Elisabeth van Thüringen,

met een plechtige Hoogmis om 11 uur

in haar Dom aan de Hoofdwagt te Grave.

Iedereen is van harte welkom.

 

Pastoor en kerkbestuur

nodigen in het bijzonder

alle vrijwilligers van de parochie uit

om dit hoogfeest mee te vieren.

Dit geldt voor eenieder die,

op welke manier dan ook,

een steentje bijdraagt

aan de opbouw van Kerk en parochie

in Escharen, Gassel, Grave en Velp.

Ook de leden van de koren

die de liturgie muzikaal ondersteunen

worden op dit gezamenlijke feest

in het zonnetje gezet.

 

Aansluitend aan de H. Eucharistieviering

is er een feestelijke bijeenkomst

om de dankbaarheid

van pastoor, kerkbestuur en parochianen

te onderstrepen.