Nieuws

Dinsdag 05 maart 2019
Aswoensdag 19 uur Heilige Mis met opleggen Askruisje
Aswoensdag, 6 maart, om 19 uur
ontmoeten wij elkaar als parochianen
in onze gezamenlijke st.-Elisabethkerk.
 
Tijdens
deze eerste Eucharistieviering
van de Veertigdagentijd
treffen wij onszelf en elkaar
in het opleggen van het Askruisje,
onze breekbaarheid en sterfelijkheid,
maar bovenal,
op weg naar Pasen,
in het teken van Jezus’ Kruis
open voor Gods Barmhartigheid,
tot voorbij de dood.