Nieuws

Dinsdag 05 maart 2019
Onze Vastentrommel…
Onze Vastenactie
gaat voor Voedselbank
 
De Veertigdagentijd leert ons,
dat de mens niet leeft van brood alleen.
 
Zo doende
delen wij als Parochie H.-Elisabeth
van harte
van wat we mogen delen
met mensen,
met hele gezinnen
die vandaag de dag  onder ons
mede afhankelijk zijn van de Voedselbank.
 
Achter in onze kerken
staan hiertoe collectebussen.