Nieuws

Vrijdag 05 april 2019
Onze Dom herbergt Eucharistische Duif
Op een oorspronkelijke manier
stelt pastoor R. Aarden eigenhandig
de duurzame tegenwoordigheid van Jezus
én Zijn Boodschap van Caritas, Naastenliefde,
centraal…

 
Sinds eind maart
hangt in onze st.-Elisabethkerk,
genesteld boven een schaal
en bovenal boven het tabernakel
een Colombe Eucharistique, een 
Eucharistische duif.
 
Zo authentiek mogelijk
gesneden uit lindenhout,
zorgvuldig als Bewaarplaats bewerkt,
met bladgoud verguld,
met edele vleugels,
een schaal en kettingen als edelstenen…  
 
Dit heeft onze pastoor en zijn herdershond
meer dan een enkele nacht gekost.
 
Een Middeleeuwse duif
als het bewoonbare teken van de duif van Noah,
als de werking van de Heilige Geest:
Bewaarplaats van
de geconsacreerde hostie,
lichaam en ziel in Jezus’ Naam
tot leven, samenleven, Communie wekkend.
 
Onze gemeenschap in Jezus vertaald in kunst,
deze kunst vertaalt ons geloof…
 
Vandaag de dag kennen wij het tabernakel
als een afgesloten bewaarplaats
die, al dan niet centraal op het hoofdaltaar,
de kostbaarheid van de Heilige Reserve uitstraalt.
 
Het geconsacreerde Brood
bewaart men vanaf de eerste eeuwen
in een meer of minder versierde bus, pyxis,
thuis en in de eerste kerken en basilieken.
In de Middeleeuwen
kennen we hiertoe een sacramentshuis,
een kast, nis tot een sacramentstoren,
zoals nu nog, uniek in Nederland,
in de Bartholomeus-basiliek
van het Heilig Sacrament
bij de Proosdij in Meersen.
 
In de zuidelijke Nederlanden,
passend bij ons Hoogaltaar,
Frankrijk, maar ook in Duitsland,
zien we in Romaanse en Gotische kerken
eveneens een gouden of vergulde duif,
al dan niet met geëmailleerde vleugels,
soms omhuld met kostbare stof,
een tent,
als het oudtestamentische tabernakel
waarin de heilige Boeken werden bewaard.
 
Bijgaand ziet u enkele foto’s
van het ontstaan van onze Eucharistische Duif,
zichtbaar meer dan enig handwerk.
 
Laat deze centraal gestelde Vitaliteit
ons een voor een en samen een Weldaad zijn…
 
De inspiratie tot dit kunstwerk
komt voort uit een bezoek
van onze bovenal pastoor,
-   ‘echter’ tevens
organist, kunstenmaker, organist, wat al niet -
aan het Diocezanmuseum Paderborn
tijdens een expositie over
Gotiek rond de Paderborner Dom
en de bouwkunst in Europa
in de loop van de dertiende eeuw.
 
Hier treft hij onlangs
bijgaande Eucharistische duif
uit de dertiende eeuw,
in bruikleen gegeven door ons Rijksmuseum.
 
Bij de hem eigen wijze van vormgeven
heeft hij uiteraard de adviezen meegenomen
van wie hier ter zake wetenschap hebben.
 
Overigens blijkt bijvoorbeeld eertijds
het Franse Limoges een centrum
voor het realiseren van een Eucharistische Duif
in goud, verguld en met vleugels van email.