Nieuws

Vrijdag 05 juni 2020
De kerken gaan open, zodra het kán (lees hier over noodzakelijk reserveren)
Sinds 1 juni zijn maximaal dertig kerkgangers, op afstand, welkom bij de HH. Missen. Vanaf 1 juli gaat dat maximum naar honderd personen. Voorwaarde is dat zij zich tijdig hebben aangemeld. Alleen geregistreerde bezoekers mogen worden toegelaten tot de kerken. "Op de bonnefooi" naar de kerk gaan is er niet bij. Het kerkbestuur heeft de heropening van de kerken in voorbereiding. Omdat het zich aan de protocollen van RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie wil houden, neemt het de tijd die nodig is om dit veilig en verantwoord te doen.
 
Eerste ervaringen
De eerste ervaringen met bezoekers aan de Sint-Machutusmis (in Grave) en de openstelling van de Sint-Lambertuskerk (Escharen) waren leerzaam. Het is niet vanzelfsprekend gebleken dat mensen richtlijnen of aanwijzingen opvolgen. Het is noodzakelijk dat over de maatregelen glashelder gecommuniceerd wordt. 
 
Uitgangspunt
Het kerkbestuur wil de kerken voor zoveel mógelijk mensen toegankelijk maken. Het gaat om de mensen, niet om de gebouwen. Het is belangrijk de banden met de parochianen aan te halen en zoveel mogelijk trouwe kerkgangers te ontvangen bij de HH. Missen. Ook kerkbetrokkenheid is tweerichtingsverkeer.
 
Dagmissen in Grave
Sinds deze week worden de dagelijkse eucharistievieringen weer in het openbaar gevierd. Degenen die deze willen bijwonen, kunnen zich vooralsnog aanmelding via
algemeen@st-elisabethparochie.nl
Omdat het maximum van dertig gelovigen zelden gehaald wordt, kan iemand zich voor meerdere dagen over een langere periode aanmelden.
 
Zondagsmissen in Grave
Voor de hoogmissen in de maand juni geldt dat kerkgangers zich iedere week per e-mail (aan algemeen@st-elisabethparochie.nl  ) kunnen opgeven van maandag tot en met donderdag (12.00 uur). Alléén voor zondag 7 juni kunnen kerkgangers zich opgeven tot vrijdag 5 juni (12.00 uur). Hierbij wordt het maximum van dertig kerkgangers strikt gehanteerd.
Voor de aanmelding voor HH. Missen vanaf 1 juli wordt een formulier ontwikkeld dat via de website is in te vullen.
 
Banken tijdelijk uit de Sint-Elisabethkerk
Het kerkbestuur heeft de Bisschop toestemming gevraagd om de huidige banken in de Dom van Sint-Elisabeth tijdelijk te vervangen door stoelen. Zodra de situatie het toelaat, wordt het oorspronkelijke bankenplan hersteld (om daarmee recht te doen aan het rijksmonument). Hiertoe is via de gemeente een vergunning aangevraagd. Parochianen die hiertegen bewaar willen aantekenen, kunnen dit – naast de officiële kanalen – via bestuur@st-elisabethparochie.nl kenbaar maken.
 
Ingang Sint-Elisabethkerk via foyer (parochiecentrum)
Op zondagen blijven de gebruikelijke ingangen van de Sint-Elisabethkerk gesloten, dus de hoofdingang en de dagkapel worden niet als toegang gebruikt. De geregistreerde kerkgangers worden via de ingang van het parochiecentrum verwelkomd in de Bisschop Van Velde de Melroy-foyer. Na de viering worden de dagkapel en de voordeuren gebruikt als uitgang.
 
Commissies van in- en uitgeleide gezocht
Het kerkbestuur zoekt tweetallen die op zondagen een commissie van in- en uitgeleide vormen. Bij binnenkomst melden geregistreerde kerkgangers zich in de foyer en wordt hun aanwezigheid vastgelegd. Een tweede gastheer of -vrouw wijst betrokkene zijn/haar plaats in de kerk. Na de eucharistieviering leiden zij het vertrek van de kerkgangers in goede banen. Duo's kunnen zich aanmelden via bestuur@st-elisabethparochie.nl  
Ook voor de dorpskerken zijn commissies van in- en uitgeleide nodig, zonder kunnen er (op termijn) geen HH. Missen plaatsvinden. De oproep geldt nadrukkelijk voor het gehéél der parochie. 
 
Kerkbestuur vraagt professioneel advies
Met betrekking tot de protocollen en anderhalve-meterrichtlijnen vraagt het kerkbestuur professioneel advies voor de vijf kerken. Het is belangrijk dat onafhankelijk wordt vastgesteld hoeveel mensen waar kunnen zitten, zodat het bijwonen van HH. Missen veilig en verantwoord is. Het is, ook voor de dorpen, ingewikkelde materie. Het kerkbestuur wil deze kerken – als het mógelijk is – heropenen, maar vreest dat in de kerken van Escharen, Gassel en Velp de honderd personen niet gehaald kunnen worden. De experts geven de looproutes en zitplaatsen aan, zorgen voor ontsmettingsmateriaal en de noodzakelijke belijning enzovoorts. Ten behoeve van de communie-uitreiking die per 14 juni weer is toegestaan, wordt het verplichte scherm (loket) inmiddels ontwikkeld voor de vijf kerken in onze parochie.
 
Vragen of opmerkingen
Op de website van het bisdom staan de protocollen en overige maatregelen of richtlijnen. Als er, naar aanleiding van deze nieuwsbrief*, vragen of opmerkingen zijn, bereiken deze het kerkbestuur via  bestuur@st-elisabethparochie.nl 
 
Bron: Nieuwsbrief Parochie H. Elisabeth d.d. 4 juni 2020