Nieuws

Dinsdag 03 september 2019
Kinderkerkverslag augustus: ‘In vertrouwen op pad’
Woensdag 28 augustus
vierden we de eerste bijeenkomst
van een nieuwe reeks Kinderkerk.
We waren verheugd
bekende gezichten terug te zien,
maar ook
verwelkomden we weer nieuwe kinderen.
 
Na een kennismakingsrondje
en het branden van de kaarsjes
voor wat we met God en elkaar wilden delen
stonden we stil bij Mattheüs 6, 25-34:
“Let eens op de vogels in de lucht:
  ze zaaien niet en maaien niet
  en verzamelen niet in schuren...”
 
Deze lezing uit het evangelie
vraagt ons om niet bezorgd te zijn
over of je morgen nog wel genoeg hebt,
over wat je gaat eten of drinken
of welke kleren je aan kunt trekken,
maar om te kiezen
wat je echt belangrijk vindt in dit leven.
Je kunt je beter druk maken over een nieuwe wereld,
een wereld die goed is voor iedereen.
De vogels en de bloemen werken niet
en verzamelen geen eten,
maar toch zorgt God voor hen
en zien ze er prachtig uit.
God weet ook wel wat wij allemaal nodig hebben.
Hoe mooi is het om te kunnen vertrouwen op God.
 
We gingen op pad
met niets anders dan een knapzak,
gemaakt van een tak en een oude doek.
We trokken door de stad
en kwamen aan de hand van een fotospeurtocht
gebouwen tegen die getuigen
van het geloof van mensen en hun vertrouwen op God,
zoals de Mariakapel, het St.-Catharina's Gasthuis,
het voormalig Katholieke blindeninstituut,....
We bespraken
waaraan we konden zien dat deze bouwwerken
 gebouwd waren in geloof,
welke zorg mensen er voor elkaar verrichtten
en wat bijvoorbeeld de afkorting B.V.O. betekent.
 
We zagen onderweg hout liggen
en de kinderen bedachten zelf,
dat zij hiervan een mooi kruis konden vormen
om Jezus te gedenken.
 
We wilden graag
andere mensen ontmoeten en bezoeken
die bij onze parochie horen
en vonden ook hun huizen via de fotospeurtocht.
Wat werden we hartelijk ontvangen.
We boden de bloemen aan
die we onderweg hadden geplukt
en vroegen
waar deze mensen voor wilden bidden
of God voor wilden danken.
Wij brandden een kaarsje voor hen.
Evi speelde gitaar
en we zongen samen het lied “Geef mij je hand”.
Bij iedereen kregen we iets lekkers
om onze knapzak of onze buik mee te vullen:
een appel, een koek, iets te drinken,
een krentenbol, een mandarijntje.
 
Het was een fijne middag
en de tijd vloog voorbij.
 
De volgende kinderkerkbijeenkomst
is op woensdag 30 oktober.