Nieuws

Woensdag 06 februari 2019
Wereld-ziekendag maandag 11 februari: daadwerkelijk Caritas in én onder ons
Paus Franciscus stelt ons,
samen én een voor een,
als parochie H. Elisabeth, patronen van de Caritas
de heilige Moeder Teresa
als een voorbeeld van naastenliefde,
iemand die de liefde van God
voor de armen én de zieken
zichtbaar maakt.

Onze paus
dankt de vele, belangeloze vrijwilligers
in onder meer de gezondheidszorg,
van fundamenteel belang
en zorgzaam teken
als geloofsgemeenschap.
 
Als iemand vrijwillig
ook zichzelf geeft,
gaat dit verder
dan het geven
van een al dan niet noodzakelijk cadeau.
 
Een gave is vóór alles
wederzijdse erkenning,
een onontbeerlijke relatie:
Gods liefde,
weerspiegeld
in de menswording van zijn Zoon
en in de uitstorting van de Heilige Geest
in en onder ons
 
Samen met een vrijwilliger,
wederzijds luisterend, in gesprek,
ziet de zieke uit naar hoop en openheid,
naar een of ander oppakken, ondergaan
van wat op haar of hem afkomt.
 
Met elkaar onderweg,
in Gods Naam,
hoe dan ook…