Nieuws

Vrijdag 06 augustus 2021
Komende week duidelijkheid Viering bij gerestaureerde Mariakapel Gassel
Volgende week zijn de uren van de waarheid.
Afhankelijk van de persconferentie van het kabinet (op vrijdag)
en de weersverwachting (op zaterdag)
weten we of de plechtige Viering van Maria Tenhemelopneming
in de openlucht (bij de Mariakapel in Gassel) doorgaat
en, zo ja, onder welke voorwaarden.
 
Maximaal dertig kapel- of kerkgangers
Duidelijk is, dat zowel bij de kapel als in de kerk (bij slecht weer)
er maximaal dertig “gewone” kerkgangers toegelaten kunnen worden.
Meer plaats is er niet.
Door de aanwezigheid van
een koor (van twaalf personen), de harmonie en het gilde
zijn er nauwelijks dertig gelovigen
te verwelkomen op anderhalve meter bij de kapel.
In de kerk (maximumaantal zangers vier)
kunnen hooguit dertig katholieken de Hoogmis bijwonen.
 
Registratie via website vóór donderdag 12 augustus 12:00 uur verplicht
Daarom is, waar de Viering dan ook plaatsvindt,
digitale registratie – uiterlijk donderdag 12 augustus 12.00 uur –  verplicht.
Bij over-inschrijving worden plaatsen in de overige Vieringen toegekend.
Immers, belangrijker dan de locatie of de plaats
is het vieren van de Tenhemelopneming van Onze Lieve Vrouwe. 
Een registratie via deze website is pas definitief
na een vanwege de parochie ontvangen bevestiging.
 
Coronaproof, ook qua koffie
Als de viering in de kerk plaatsvindt,
is er uiteraard geen koffie of thee na afloop.
Dat is vanwege de coronamaatregelen
immers niet mogelijk in de kerken van onze parochie.
Als de organisatie de anderhalve meter in de openlucht niet kan garanderen,
wordt er – helaas – ook bij de kapel van afgezien.
Het kerkbestuur houdt zich immers aan de coronaregels,
omdat alleen door samen de schouders te zetten
onder het tegengaan van de verspreiding van COVID–19
het kerkelijk leven weer opgebouwd kan worden.
 
‘Gassel op zijn best’ of simpelweg ‘Gassel eigen’?
Wat begon met hoogst noodzakelijk aanvragen van  offertes,
vervolgens open overleg tussen nieuwe eigenaar en pastoor Schaepman
mondt uit in Gassels kracht, samen een klus oppakken.
Het steiger bouwen blijkt een fikse klus,
het deskundig herstel van de boeidelen valt gelukkig mee.
Gemeente Grave helpt een handje
en dan gaan vier dames schilderachtig aan de rol.
Voor koffie, cake, koekjes, advies en aanmoedigingen
wordt ‘van eigens’ gezorgd.
Ter zake ervaren pakt iemand na het weekeinde
de restauratie van het Mariabeeld op zich,
terwijl men elkaar nog even aankijkt
qua herstel van het voegwerk van het plateau.
 
Een diepe, dankbare buiging,
dit geweldig voorbeeld doet volgen…
 
Ontvangt u graag onze wekelijkse nieuwsbrief,
meld u dan alstublieft aan via algemeen@st-elisabethparochie.nl
Vanuit het kader van AVG respecteren wij  uiteraard uw privacy.

 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.