Nieuws

Dinsdag 07 november 2017
Smitsautoriteit Jan Boogaarts biedt Rapport Constructie Rugwerk aan
Op de feestdag van de Heilige Willibrord,
de apostel van de Kerk in de Nederlanden,
is een indrukwekkend rapport
over het rugwerk van het Graafse Smitsorgel

aangeboden aan de besturen van de parochie
en de stichting Restauratie Elisabethkerk Grave (REG).
 
“Het meeste werk is gedaan door
specialist klinkende monumenten Rudi van Straten
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
en parochieorganist Mark Kuipers.
Zo simpel als het er uitziet,
 het doet geen recht aan het gigantische werk
dat Rudi en Mark verzet hebben,”
aldus dé autoriteit op het gebied van de orgelbouwers Smits,
Jan Boogaarts.
Op 9 mei jl. is Boogaarts
op de geschiedenis van de orgelbouwers Smits
gepromoveerd aan de Radboud Universiteit.
 
“Het is mij een grote eer en een groot plezier
dat ik het rapport kan aanbieden
aan de voorzitter van de stichting
‘Restauratie Elisabethkerk Grave’.”
 
Na de overhandiging
en een dankwoord van REG-voorzitter Jeroen Dulk,
zei Boogaarts:
“Het enthousiasme voor dit project
is telkens groter geworden
in gesprekken met pastoor Aarden.”
Daarop kreeg de voorzitter van het kerkbestuur
een felbegeerd exemplaar.
 
De informatie van Smitsorgels elders, zoals uit Boxtel,
is gebruikt om het Graafse rugwerk ‘terug te redeneren’.
Het orgel was destijds een ‘maatpak’,
speciaal gemaakt voor de H. Elisabethkerk
en daardoor werkelijk uniek.
Het verloren gegane rugwerk ‘construeren’
was dan ook geen eenvoudige zaak.
 
Jeroen Dulk verwacht dat de gemeente Grave,
die uiteindelijk de benodigde vergunningen moet afgeven,
het plan met enthousiasme zal ontvangen.
Het is aan de stichting REG
om de benodigde fondsen te werven.
De uiteindelijke opdrachtgever is echter
de eigenaar van Dom en orgel: het kerkbestuur.
 
Het kerkbestuur kent de constructie van het rugwerk
Bij alle betrokkenheid en waardering
geen prioriteit in de parochie toe.
Het onderhoud van de kerken
en de toekomst van de monumentale orgels in Escharen en Gassel
vragen immers continu aandacht.
Dit geldt in de eerste plaats
voor het juweel van een orgel in Esteren.
Dat is door tinpest kwetsbaar.
 
Eerder is daarover gesproken
met de slapende orgelstichting,
de klankbordgroep Kerk in Werking (Escharen)
en vertegenwoordigers van Esters Heem.
Het kerkbestuur heeft in het beleidsplan (2018-2022)
Zoals Ik u heb liefgehad uitgesproken
werk te maken van het noodzakelijke onderhoud.
Omdat er sprake is
van een harde investeringsstop
vanuit het bisdom van ’s-Hertogenbosch,
is het verplaatsen van het orgel naar de H. Elisabethkerk
een serieuze optie.
Dit voornemen is reeds via het beleidsplan
en een artikel in de meest recente uitgave van Ons Elisabethblad
openbaargemaakt.
 
Het kerkbestuur gaat in gesprek met de stichting REG,
de diverse betrokken klankbordgroepen Kerk in Werking
en de gemeente Grave,
die zowel voor het demonteren in Esteren
als de herbouw in Grave vergunningen dient te verlenen.
Het is belangrijk dat er voldoende draagvlak is
voor deze voor beide kerken ingrijpende operatie.