Nieuws

Dinsdag 07 november 2017
Uitnodiging parochiefeest
Eenieder,
 
Van harte nodigen wij u uit
voor ons jaarlijks feest
rond de gedenkdag van de heilige Elisabeth,
patrones van de Caritas én van onze parochie.
 
Zondag 19 november om 11 uur
vieren wij te Grave
een feestelijke, plechtige Hoogmis
 in de st.-Elisabethkerk
met aansluitend
een informeel samenkomen
in de Hemelvaartzaal.
 
Pastoor R. Aarden
celebreert de heilige Mis
met zang van
het Gemengd Koor Christus' Hemelvaart
en Gemengd Koor Velp.
 
Alle leden van koren, iedere vrijwilliger
en uiteraard
alle overige mensen uit onze gehele parochie,
vanuit ons Escharen, Gassel, Grave en Velp,
mogen zich van harte welkom weten!
 
Met vriendelijke groet,
Kerkbestuur parochie H. Elisabeth,
 
Mevrouw J. Brouwer-Straatman, secretaris                                              
Pastoor R. Aarden, voorzitter