Nieuws

Dinsdag 09 april 2019
In onze parochie bestaan géén plannen om kerken te sluiten
Naar aanleiding van berichtgeving in De Gelderlander van 8 april over de toekomst van de liturgie in de voormalige kloosterkerk van de orde der minderbroeders kapucijnen het volgende.
 
‘De kapucijnen hebben, zoals in de krant staat, aangegeven de verantwoordelijkheid voor de liturgie in de voormalige kloosterkerk niet meer te kunnen dragen. Deze gaat daarom over naar de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch. Deze beslist of hij deze verantwoordelijkheid delegeert aan de plaatselijke ordinarius (lees: de pastoor) dan wel de kerk aan de eredienst onttrekt. Deze beslissing is nog niet genomen.
 
Als de voormalige kapucijnenkerk aan de zorgen van de parochie wordt toevertrouwd, blijft de rooms-katholieke liturgie daar behouden. Dat is de enige garantie voor het voortbestaan van het unieke kunstpatrimonium.
 
Het is zéker niet zo dat de voormalige kapucijnenkerk parochiekerk wordt. In de parochie H. Elisabeth (patrones van de caritas) is de Dom van Sint-Elisabeth de parochiekerk. Het is ook niet zo dat zodra de parochie de verantwoordelijkheid voor HH. Missen in de voormalige kloosterkerk op zich neemt, dat de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk vervolgens aan de eredienst onttrokken wordt.
 
Kerksluiting - op welke termijn dan ook - is een gevoelig onderwerp en vraagt zorgvuldigheid. Het is uitermate te betreuren door uitlatingen van een derde over een mogelijk verband tussen het behoud van de H. Eucharistie in de kapucijnenkerk en eventuele sluiting van de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk onrust ontstaat in Velp. Deze (extern veroorzaakte) onrust is weliswaar begrijpelijk, maar - gelukkig - volstrekt onnodig. Het kerkbestuur beseft dat de kerk van de mensen is. Dat betekent dat bij grote stappen, in welke richting dan ook, wij in  gesprek gaan met de parochianen.
 
Er zijn in de parochie H. Elisabeth (patrones van de caritas) géén plannen om kerken te sluiten. Laat dat duidelijk zijn.’
 
Namens het kerkbestuur,
Alex van Megen, vicevoorzitter