Nieuws

Maandag 10 januari 2022
Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Ieder jaar in januari wordt landelijk de Actie Kerkbalans gehouden.
Actie Kerkbalans vraagt aandacht
voor de noodzaak van financiële steun aan de eigen parochie.
Zaterdag 15 januari gaat deze actie van start.

Rode cijfers voor de parochie
We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen.
Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig.
Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang.
Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie
en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de giften van haar kerkleden.
De Kerk is niet rijk. Het Vaticaan en het bisdom dragen niets bij.
De parochie H. Elisabeth, patrones van de caritas, schrijft - dankzij dalende inkomsten door de coronacrisis en de lockdowns - ook rode cijfers.

Draag úw steentje bij
Het kerkbestuur roept de parochianen in Escharen, Gassel, Grave en Velp op om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans en hun steentje bij te dragen.
 
"Dankzij uw bijdrage kunnen de kerken in Escharen, Gassel, Grave en Velp een waardevolle plek blijven, waar men gestalte kan geven aan zijn geloofsleven door samen te vieren, elkaar te ontmoeten of gewoon een kaarsje te branden bij Maria.
Voor iedereen wil de parochie een hartelijk, gastvrij en open thuis zijn waar God ons met Hem en met elkaar verbindt.”

Corona heeft ernstige financiële gevolgen voor de parochie…
Het afgelopen jaar wordt gekenmerkt door het coronavirus en alle gevolgen daarvan, ook voor onze kerkgemeenschap. In het voorjaar konden er geen publieke vieringen plaatsvinden en momenteel met slechts een beperkt aantal bezoekers.
Veel inkomsten zijn weggevallen terwijl de vaste kosten (van o.a. onderhoud) zijn doorgegaan. Steeds minder huishoudens dragen bij aan de instandhouding van de kerken.

 terwijl we willen investeren in sámen Kerk-zijn
Gelukkig hebben we verbinding met onze parochianen kunnen maken via de digitale weg.
We zenden alle vieringen in Grave via een eigen YouTubekanaal (Grave, parochie St.-Elisabeth) én via kerkomroep.nl rechtstreeks uit.
Die verbondenheid willen we dit jaar nog meer gestalte geven.
“Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen.
Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament”, zo schrijft bisschop Gerard de Korte in zijn aanbeveling voor deelname aan de Kerkbalans.

Wij rekenen op ú, u mag rekenen op óns
Wij bouwen en vertrouwen op uw financiële steun
en zijn u daar bijzonder dankbaar voor.
Er zijn diverse mogelijkheden om uw kerkbijdrage te voldoen.
Wellicht doet u dat reeds automatisch.
 
Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:
NL49 RABO 0117 1025 20 t.n.v. Parochie H. Elisabeth
onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’
(en eventueel de kerk die u extra steunt).
U kan uw bijdrage ook overmaken via de Givt-app.

Kerkbestuur parochie H. Elisabeth, patrones van de caritas,
Escharen, Gassel, Grave en Velp

 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.