Nieuws

Maandag 10 juli 2017
Aanmelden voor Parochiebedevaart naar Venray verlengd tot maandag 14 augustus
Er komen nog altijd aanmeldingen binnen voor
onze tweede parochiebedevaart
op zondag 27 augustus naar Venray.
 
Om het succes van verleden jaar
in en rond de Bossche st.-Jan
met elkaar minstens te benaderen
is de termijn voor het opgeven
 dan ook  verlengd tot maandag 14 augustus.
 
Weet u onder elkaar van harte welkom
in en rond ‘de kathedraal van de Peel!’
 
Na het succes van onze eerste parochiebedevaart,
vorig jaar augustus, naar ’s-Hertogenbosch,
willen we ook dit jaar een dag met u op stap gaan.
 
Gekozen is voor Venray,
waar we op zondag 27 augustus te gast zijn.
 
Programma:
 
We vertrekken om 8.15 uur per bus vanaf Lunette in Grave.
 
Om 9.30 uur wonen we de H. Mis bij
in de monumentale st.-Petrus’ Bandenkerk.
Daarna is er koffie/thee.
 
Rond 12 uur gebruiken we een maaltijd
en is er tot 14 uur
de gelegenheid tot een wandeling
in het centrum van Venray.
 
Om 14 uur
worden we in de st.-Petrus’ Bandenkerk
ontvangen voor een rondleiding door de kerk.
De st.-Petrus’ Bandenkerk is vermaard
om de grote collectie kunstschatten,
vanaf de Middeleeuwen
tot en met het in 2016 onthulde Elisabethraam.
Nadien drinken we nog koffie en gaan we weer huiswaarts.
 
U opgeven kan tot 7 augustus
via algemeen@st-elisabethparochie.nl
of via het parochiecentrum,
op werkdagen tussen 9:30 en 11 uur.

De kosten bedragen € 15,- per persoon,
vóór 7 augustus te voldoen
in het parochiecentrum
of via bankrekeningnummer NL49 RABO 0117 1025 20  
ten name van Parochie H. Elisabeth
onder vermelding van Parochiebedevaart 2017.
 
27 Augustus, de dag van de parochiebedevaart,  
vervalt de Hoogmis van 11 uur in de st.-Elisabethkerk.
 
We hopen dat velen vanuit onze parochie
deze dag samen willen doorbrengen.
Kerkbestuur Parochie H. Elisabeth,
Pastoor R. Aarden
 
Weet u in Venray van harte welkom,
laat het u onder elkaar goed doen
in en rond ‘de kathedraal van de Peel’!
  
De Sint Petruskerk uit de  zestiende eeuw 
is  in 1944 verwoest en in 1947-48 hersteld;
de indrukwekkende toren
met twee geledingen en ingesnoerde naaldspits
dateert uit 1962.
De eerste kerk is hier een tiende-eeuws zaalkerkje,
dat zich via een een-beukige kerk in 1224 ontwikkelt
tot deze  drie-beukige , laatgotische pseudobasiliek
met  diep middenkoor,
‘de kathedraal van de Peel’.
Met  haar kruisribgewelven lijkt zij  op een hallenkerk.
 
De kerk kent, landelijk gezien, 
een bijzonder rijke inventaris
aan merendeels Nederrijnse beelden uit de vijftiende 
tot bijzondere apostelbeelden uit de zeventiende eeuw.
Wit zandstenen zijaltaren met indrukwekkende beelden
(± 1900, atelier van dr. P.J.H. Cuypers)
zijn afkomstig uit de Anna-kerk te Breda.
Het orgel uit het begin van de achttiende eeuw
is in 1803 vervangen door het orgel van de Dominicanenkerk te Kalkar. 
Na een ingrijpende restauratie in 1912
gaat dit orgel eveneens in  1944 verloren.
Gebroeders Vermeulen bouwen in 1955 een nieuw, drie-manuaals orgel.