Nieuws

Vrijdag 10 november 2017
Beleidsplan 2018-2022, een uitdagend kader voor ons met elkaar
Vanuit de missie die de rooms-katholieke Kerk
van Jezus Christus heeft ontvangen
en zoals die in het beleidsplan
Groeien in geloof, geloven in groei
door monseigneur Hurkmans geactualiseerd is,
heeft het kerkbestuur in de loop van 2016
na gesprekken
met klankbordgroepen ‘Kerk in werking’ en de koren
voor de komende jaren
enkele kernwaarden en –activiteiten geaccentueerd.
 
Inmiddels is de Bisschop opgevolgd door monseigneur De Korte,
die de bakens van het Bossche bisdom
in zijn beleidsnota “Samen bouwen in vertrouwen” (2016)
enigszins verzet heeft.
 
Dat gegeven is voor het kerkbestuur aanleiding geweest
het parochiebeleid, zoals in deze notitie opgeschreven,
tegen het licht te houden en op onderdelen te wijzigen
dan wel aan te vullen.
Tegelijkertijd biedt deze ‘herijking’
de ruimte om de plannen te actualiseren.
 
Bijgaand beleidsplan 2018-2022
is eind september bestuurlijk vastgesteld
en inmiddels voorgelegd aan de Bisschop.
 
Op deze website treft u de gehele tekst eveneens aan
onder Organisatie – Kerkbestuur en ANBI status
en rechtstreeks onder Albums.