Nieuws

Maandag 15 februari 2021
28 Februari installatie pastoor H. Schaepman
Zondag 28 februari
wordt de zeereerwaarde heer Herman Schaepman
tijdens een pontificale viering van de Eucharistie
om 14 uur in de Sint-Elisabethkerk geïnstalleerd
als pastoor van Escharen, Gassel, Grave en Velp
door zijne hoogwaardige excellentie
Mgr. Dr. G.J.N. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch.
 
Slechts een klein aantal genodigden
mag toegelaten worden tot de kerk.
Daarom vragen wij u de H. Mis online mee te vieren.
Op een later moment,
als we de coronacrisis achter ons gelaten hebben,
wordt u, op feestelijke wijze, in de gelegenheid gesteld
om de pastoor te feliciteren
met zijn benoeming in ons midden.
 
Het r.-k. kerkbestuur,
Jacqueline Brouwer-Straatman, secretaris
Alex van Megen, vicevoorzitter
 
Thuis deze H. Mis meevieren kan op een computer of laptop,
maar ook op een smartphone, iPad of tablet en op de televisie:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21547   of
YouTubekanaal: Grave, parochie St. Elisabeth
 
Neem, als er vragen zijn,
contact op met het parochiesecretariaat
of stuur een e-mail naar algemeen@st-elisabethparochie.nl 
 
Feestcollecte
Uw bijdrage voor de collecte
is over te maken op bankrekeningnummer NL 06 RABO 0117 1042 64
ten name van R.K. Parochie H. Elisabeth.
 
Actie Kerkbalans
Door de coronamaatregelen en de grote beperkingen voor de Kerk
zijn de inkomsten van de parochie sterk teruggelopen.
Om samen Kerk te zijn en te blijven is iedere steun van harte welkom.
De collecte en de Actie Kerkbalans worden van harte bij u aanbevolen.
 
De nieuwe pastoor stelt zich voor
 
Dierbare broeders en zusters,
 
Graag wil ik als herder van uw parochie in deze brief kort iets over mijzelf vertellen.
 
Den Bosch, Maastricht
Mijn wieg stond in 's-Hertogenbosch waar ik op 12 augustus 1967 het levenslicht zag. Als jongste telg uit een gezin van vijf kinderen. Met mijn ouders, heb ik op verschillende plaatsen gewoond, maar het grootste deel van mijn jeugd heb ik doorgebracht in Maastricht.
Na mijn lagere en middelbare school in Apeldoorn en Maastricht heb ik mijn studie afgerond in het Hotelmanagement.
 
De wereld gezien
Vijftien jaar heb ik gewerkt in de hotel- en toeristenbranche. Onder meer gewerkt voor de Mariott hotel groep in Washington D.C en London. Verder de Holland America cruise line en het champagnehuis Moët & Chandon in Epernay. Tevens manager geweest van het openingsteam voor Disneyland Parijs en vervolgens nog bij verschillende hotels in Nederland. Hoewel ik de vele functies altijd met veel plezier heb uitgeoefend, kwam steeds meer de behoefte aan een andere invulling van mijn leven. Een leven waar niet langer de "taak" mensen helpen met de vervulling van hun materiële wensen, maar een leven waarin ik anderen kon bijstaan.
 
De missie begon in Oegandese sloppenwijken
Daarom heb ik in 2005 het programma "come and see" doorlopen bij de Mill Hill Missionarissen. In deze tijd werd mij duidelijk dat ik een constructieve bijdrage wilde leveren aan het missie en ontwikkelingswerk van Mill Hill. Vervolgens heb ik vierenhalf jaar gewerkt als leken missionaris in de sloppenwijken van Mbikko, Oeganda.
 
In Afrika keuze vóór de Kerk
Het waren prachtige ervaringen met goede herinneringen. Het was het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Het werd een reis met meer spiritualiteit en verdieping. Mijn eerste stilte retraite voor 8 dagen was in Afrika. Mijn eerste studie in filosofie was in Afrika, mijn verdieping van mijn geloof begon in Afrika, mijn eerste ervaring onder schot te worden gehouden was in Afrika. Tijdens mijn verblijf in Afrika werd voor mij duidelijk dat ik de rest van mijn leven in dienst van God en de kerk wilde vervullen.
 
Via Rome ...
Dankzij bisschop Hurkmans heb ik aan het Beda College in Rome mogen studeren en op 30 mei 2015 mijn priesterwijding mogen ontvangen.
 
... Uden en Den Bosch naar Escharen, Gassel, Grave en Velp
Mijn eerste benoeming was als kapelaan in de parochie Heilige Petrus, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel, Uden en Zeeland, vervolgens twee jaar kapelaan in de parochie Heilige Maria en Johannes te Den Bosch/Rosmalen en sinds 1 januari benoemd tot pastoor in uw parochie, ik kijk er naar uit u persoonlijk te ontmoeten ...
 
Mocht u al jaren kerkbijdrage geven dan natuurlijk een diepe buiging en grote dank daarvoor.
We willen toch samen kerk zijn en blijven dan moeten we er samen voor zorgen dat er rook blijft komen uit de schoorsteen. Uw bijdrage zorgt voor het grote en kleine onderhoud van de kerken, Escharen, Gassel, Grave en Velp, voor de verwarming, elektriciteit, maar vooral om alle vieringen en activiteiten mogelijk te maken. Denk maar eens aan de voorbereidingen op de sacramenten, (Doopsel, Eerste Communie, Heilig Vormsel, Huwelijk) of het organiseren van gebedsbijeenkomsten of lezingen.
 
De warmte en saamhorigheid die wij voelen als wij samenkomen gun je toch iedereen?
Alvast dank voor uw bijdrage!
 
Met vriendelijke groet,
Uw herder,
Pastoor Herman J.A.M. Schaepman

pastoorschaepman@st-elisabethparochie.nl 
06-2278 4974
Hoofschestraat 23   5361 ET Grave
 
Bijdragen aan de Actie Kerkbalans
om de kerken van Escharen, Gassel, Grave en Velp te onderhouden,
kunnen overgemaakt worden op
NL06 RABO 0117 1042 64 t.n.v. R.K. Parochie H. Elisabeth
onder vermelding van de kerk naar keuze of caritas/armenzorg.
 
Foto’s
Pastoor Herman Schaepman (© Thomas Segers)
'De aanbidding van het Lam Gods', Jan van Eyck 1432,
                                             Sint-Baafskathedraal Gent