Nieuws

Zondag 12 januari 2020
Harten verwarmende boodschap
De Kersttijd afrondend
krijgen kerkgangers
op het Hoogfeest van de Doop van de Heer
aan het einde van de Hoogmis
van pastoor R. Aarden
een harten verwarmende boodschap mee
bij het sluiten van de Kerststal in de St.-Elisabethkerk:
‘God is,
 hoe en wanneer dan ook,
 onder ons, met ons!’
 
Ver voorbij romantiek
waren in onze gehele parochie de Eucharistievieringen
met te koesteren bijdragen van koren, harmonie en blaaskapel.
waarlijk indrukwekkend.
Onze actie voor de Voedselbank
bracht deze keer parochiebreed
in Advents- en Kersttijd honderden euro’s op.
 
En dan…,
los van Heilige Missen of concerten,
van half december tot Driekoningen
zo’n drieduizend bezoekers
aan de inmiddels in de wijde omtrek
‘wereldberoemde’ kerststal in de St.-Elisabethkerk.
Alleen op Lichtjesavond kwamen er vijftienhonderd mensen.
Heel veel kleine kinderen
beleefden in een van onze kerken
in Wie, in wat wij geloven,
waar wij in 2020 voor mogen gaan.

foto's: Maurice Roefs