Nieuws

Woensdag 12 februari 2020
Relieken H. Bernadette 11 t/m 17 mei in Den Bosch
Deze rondgang is vanwege het coronavius stopgezet (26 maart 2020)

Relieken heilige Bernadette Soubirous,
zoals zij Heilige Maria bij herhaling ontmoette,
komen voor het eerst naar Nederland,
11 tot en met 17 mei in de Bossche Sint-Janskathedraal.
 
Maandag 11 mei om 16 uur
is er een Mariavesper (kerkelijk avondgebed).
Mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van Utrecht
en bisschop-referent voor bedevaarten,
en Mgr. De Korte gaan voor.
In deze Vesper draagt men
de relieken plechtig de Sint-Jan binnen.
Religieuzen uit het bisdom zijn hierbij aanwezig.
 
Door de week volgen in onze Sint-Jan
naast gebruikelijke Eucharistievieringen om 8:30  en 12:30 uur
bijzondere vieringen en gebedsmomenten:
Om  8.15 uur bidt men de Lauden, het ochtendgebed,
om 12 uur het Rozenkransgebed
en om 16 uur de Vespers.
 
Zaterdagavond 16 mei
is er een Eucharistieviering met lichtprocessie en wake.
 
In en rond de kathedraal is er een gevarieerd programma:
Vrijdagavond 15 mei is in de Sint-Jan
op een groot scherm de film ‘Je m’appelle Bernadette’ te zien.
Zaterdag 16 mei volgt speciaal voor gezinnen
in de Brabantse hoofdstad ‘de Bossche route van Bernadette’.
Onder meer speciale activiteiten
voor scholieren, jongeren en zorgbehoevenden
staan op het programma.
 
Tijdens een Mariavesper op zondag 17 mei om 16 uur
draagt Mgr. De Korte de relieken over
aan het bisdom Roermond.
Nadere invulling van deze week leest u hier.

De relieken van Bernadette Soubirous
worden tussen 11 mei en 15 juni
door alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.
 
Sinds enkele jaren leent het heiligdom Lourdes
relieken voor korte tijd uit aan andere bisdommen.
 
Een reliek, ook wel relikwie genoemd,
is een overblijfsel van het lichaam van een heilige,
of een voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest.
Het reliek van Bernadette dat naar Nederland komt,
is een stukje van haar huid.
Het wordt bewaard in een reliekschrijn.
 
In 1858 verscheen in het Zuid-Franse Lourdes
Maria achttien keer aan Bernadette Soubirous (1844-1879).
Lourdes groeit uit
tot een van de voornaamste katholieke bedevaartsoorden.
Miljoenen pelgrims,
onder wie vele duizenden Nederlanders,
bezoeken jaarlijks het Mariaoord.
 
Bisschop De Korte gaat jaarlijks op pelgrimage naar Lourdes.
“Ik krijg altijd de indruk,
   dat de bedevaart het beste in de mens naar boven haalt.
   Mensen op bedevaart worden geduldig, vriendelijk en dienstbaar”,
schrijft hij in de brief
op de kerkelijke feestdag van Maria van Lourdes
én Wereldziekendag.
 
Mgr. De Korte roept belangstellenden op
van 11 tot en met 17 mei
deel te nemen aan de activiteiten
en de relieken in naar de Sint-Jan te bezoeken,
‘vooral ook om in de kathedraal
 een moment van bezinning en gebed te hebben.’
“De boodschap van Maria is even eenvoudig als duidelijk.
  Mensen worden opgeroepen tot bekering en gebed.
  Wij worden uitgenodigd
  om ons leven af te stemmen op Jezus
  en zijn Evangelie steeds meer gestalte te geven.”