Nieuws

Zondag 12 april 2020
Antoniusnoveen: zaterdag 13 juni afsluitende, pontificale Eucharistieviering met Mgr. dr. G. de Korte als celebrant
Vanwege het coronavirus 
vindt de Antoniusnoveen
nu plaats op de negen dinsdagen na Pasen
tijdens de ochtendmis van 9.30 uur
in onze parochiekerk van de H. Elisabeth.
Deze Eucharistievieringen zijn enkel
rechtstreeks én naderhand
mee te vieren via kerkomroep.nl

Op zaterdag 13 juni  viert de Kerk
het feest van de heilige Antonius van Padua.
Ter afsluiting van de Antoniusnoveen is er
om 10.30 uur een pontificale viering van de eucharistie
in de Sint-Elisabethkerk van Grave.
Celebrant is Mgr. dr. Gerard de Korte,
bisschop  van ‘s-Hertogenbosch.
Hij viert de dertiende tevens zijn verjaardag.

Het is niet mogelijk om zich voor deze Eucharistieviering aan te melden.
Zij wordt uiteraard wel rechtstreeks uitgezonden via kerkomroep.nl.

Wat graag bood parochie H. Elisabeth dit jaar
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Oud-Velp
de ruimte tot een Antoniusnoveen.
Het voormalige kapucijnenklooster
geeft sinds bijna driehonderd jaar
inhoud aan de verering
van de heilige Antonius van Padua.
Afgelopen anderhalve eeuw
kent men hier een noveen en bedevaart.


Heilige Antonius van Padua († 1231)
is enerzijds begaan
met mensen die het niet makkelijk hebben.
Hij deelt, net als  St. Elisabeth,
met mensen die het broodnodig hadden.
Anderzijds is hij een bijzondere priester en kerkleraar,
met name gekend vanwege de bekerende legende
rond de ezel en de H. Hostie.
H. Antonius geldt als patroon van velen,
bovenal van de verloren voorwerpen,
van wie elkaar lief zijn én van helpers in de nood.
 
De Onze-Lieve-Vrouwekerk
bezit dankzij de kapucijnen
een reliek van H. Antonius van Padua.
Rechts voor in de voormalige kloosterkerk
staat op het altaar van H. Antonius van Padua
van de heilige een gepolychromeerd houten beeld
uit de eerste helft van de achttiende eeuw.
In zijn rechterhand draagt hij de Bijbel
waarop het kindje Jezus zit
en in de linkerhand een lelietak.
 
Na de Eucharistie overwegen wij iedere week
een gedeelte uit het leven van de Heilige Antonius van Padua.
In aansluiting op de H. Mis volgt tevens het bidden van het noveengebed.
Uw intenties deponeert u in de witte brievenbus bij het Domplein
of in de speciale doos in de dagkapel van de St.-Elisabethkerk.
 
Een noveen kent een reeks van negen dagen
waarop men, ter verkrijging van een gunst,
op bijzondere wijze bidt tot God, Maria of een Heilige.
Deze negen dagen zijn te herleiden
tot de negen dagen tussen de Hemelvaart en Pinksteren,
zoals aanwezigen met Maria
‘vurig en eensgezind bleven volharden in het gebed’ (Handelingen, 1:14)
Zo kenden wij in onze St.-Lambertuskerk te Escharen
tot nog niet zo lang geleden
een noveen tot de Heilige Machutus.
 
De laatste twee dinsdagen van de noveen
en de gedachtenis aan H. Antonius van Padua
op zaterdag 13 juni vallen na Pinksteren.
Of het vieren van noveen en Antoniusfeest
dan in de voormalige kloosterkerk haalbaar en wenselijk is
blijft onder de huidige omstandigheden onduidelijk.
Dit geldt eveneens
voor de voorgenomen komst naar Velp of Grave
van Mgr. De Korte op het Antoniusfeest, 13 juni,
juist de verjaardag van onze bisschop.

 
Foto's: Beeld H. Antonius van Padua, O.L.V.-kerk (vóór 1734)
                      HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk 
                      St.-Elisabethkerk     
                      St.-Lambertuskerk
                      St.-Jan de Doperkerk