Nieuws

Dinsdag 12 juni 2018
12.05 uur voor St-Jansbeeldje
Het lindenhouten St- Jansbeeld uit de kerk van Gassel verkeerd
in een erbarmelijke toestand. Houtvretend ongedierte heeft zich
de afgelopen decennia tegoed gedaan aan de sculptuur.

Een voornemen en uitvoering tot conservering (en restauratie) in 2009 
haalde het niet.

Petrus Verhoeven (Uden, 1729-1816) sneed het beeld in de vierde kwart van
de achtiende eeuw. Hij vervaardigde vele beelden, hoofdzakelijk voor 
(schuil)kerken
in Noordoost Brabant.  Ook altaren, monstransen, koorhekken, kansels en loofwerken vervaardigde hij. 

Het 66,5 centimeter hoge St-Jansbeeld is op dit moment een spons. Het Lam Gods (lammetje) aan 
zijn voeten is half opgevreten en hele happen zijn uit het beeld verdwenen.

Het beeld wordt op dit moment langzaam afgekoeld ( in een plastic zak in ruimten met
steeds lagere temperaturen) en daarna een tijd diepgevroren om het ongedierte te doden.

Het Kerkbestuur zal zich daarna beraden met kundige bevoegde instanties of en hoe het beeld te redden is.