Nieuws

Vrijdag 12 november 2021
Samen onderweg naar de wereldsynode (2)
‘Samen op weg gaan’. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is wél wezenlijk voor de Kerk. Dit samen op weg gaan heet synodaliteit en geldt voor iedereen, of je nu leek bent of paus.

Om deze reden kiest de paus het thema: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending’ voor de bisschoppensynode die in 2023 zal plaatsvinden. Om die weg naar de synode ook daadwerkelijk gezamenlijk te gaan, wordt de komende periode de gehele wereldkerk in dit synodale proces betrokken.

Synodaliteit is wezenlijk voor de Kerk, en daarom gericht op het bekend maken van de Blijde Boodschap en het delen van Gods liefde met alle mensen. Volgens de paus zou de Kerk een ‘profetisch voorbeeld’ moeten zijn in de wereld van nu, “als één lichaam met vele ledematen, maar waarvan Christus het hoofd is.” Het is de bedoeling dat alle facetten van het kerkelijk leven een gezamenlijke opgang kennen met Christus. Binnen dit thema onderscheidt de paus drie dimensies: ‘gemeenschap, participatie en zending’. Deze zijn diepgaand met elkaar verbonden. Het zijn de pijlers van een synodale Kerk en er is geen hiërarchie tussen hen: elk van hen verrijkt en oriënteert de andere twee.

Gemeenschap (‘communio’)
God brengt ons samen als verschillende volkeren van één geloof. De gemeenschap die wij delen vindt haar diepste wortels in de liefde en eenheid van de Drie-eenheid. Christus is het die ons bij de Vader brengt. Hij verenigt ons door de heilige Geest. Samen worden wij geïnspireerd door het Woord van God, de levende traditie van de Kerk en de sensus fidei. God heeft een plan met elk individu en met de gemeenschap. Daarom heeft iedereen een rol in het onderscheiden én uitleven van Gods roeping.

Participatie (‘participatio’)
Met participatie roept paus Franciscus leken, toegewijden en gewijden op om diepgaand en respectvol naar elkaar te luisteren. Dit luisteren schept ruimte voor ons om samen de heilige Geest te kunnen horen. ‘Participatie’ is gebaseerd op het feit dat alle gelovigen bekwaam en geroepen zijn om elkaar te dienen door de gaven die ieder van hen van de heilige Geest heeft ontvangen. In een synodale Kerk is de hele gemeenschap, in de vrije en rijke verscheidenheid van haar leden, bijeengeroepen om te bidden, te luisteren, te analyseren, te dialogeren, te onderscheiden en advies te geven over het nemen van pastorale beslissingen die zo dicht mogelijk bij Gods wil liggen. Er is inspanning voor nodig om de kwetsbaren en mensen die zich uitgesloten voelen daadwerkelijk te laten deelnemen.

Zending (‘missio’)
De Kerk bestaat om te evangeliseren. We mogen niet om onszelf heendraaien. Onze missie is te getuigen van de liefde van God temidden van de hele menselijke familie. Dit synodeproces heeft een diep missionaire dimensie. Het is bedoeld om de Kerk in staat te stellen beter te getuigen van het Evangelie, vooral bij hen die leven in de verschillende uithoeken van de wereld, zowel op spiritueel, sociaal, economisch, politiek als geografisch gebied. Op deze manier is synodaliteit een weg waarlangs de Kerk haar evangelisatieopdracht in de wereld met meer vrucht en als zuurdesem kan vervullen en Gods koninkrijk dichterbij kan brengen.
 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.