Nieuws

Zaterdag 13 maart 2021
Wel Eerste Communie en Vormsel in 2021
Pastoor Herman Schaepman wil dat kinderen uit Escharen, Gassel, Grave en Velp dit jaar de Eerste Communie (in juni) of het Vormsel (eind mei) kunnen doen.
Op Tweede Paasdag, 5 april, trapt hij de voorbereidingen hiervoor af met een gezinsviering
in de kerk van Velp en paaseieren zoeken in de tuin van de voormalige pastorie.
 
Uiterlijk 31 maart kunnen kinderen uit de groepen 4 en 5 zich opgeven voor de Eerste Communie;
leerlingen van groep 8 en uit de brugklas mogen zich opgeven voor het Vormsel.
Vanwege de coronacrisis gingen deze feesten vorig schooljaar niet door.
De kinderen die zich toen aangemeld hebben, worden opnieuw benaderd.
 
Opgeven kan de rest van de maand
via algemeen@st-elisabethparochie.nl
Vermeld in de mail alstublieft
Naam, doopnamen (als die er zijn) en achternaam;
Geboortedatum- en plaats;
Doopdatum en doopplaats; 
Adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres (voor zover een ander als het gebruikt mailadres);
Naam van de school. 

Op dit moment zijn er sowieso alle zondagen in juni om 14.00 uur Eerste-Communiemissen
gepland. Het hangt echter van het aantal aanmeldingen en de dan geldende coronamaatregelen af waar deze HH. Missen plaatsvinden en of er niet meer gepland moeten worden.
Ook de data en de tijden van de voorbereiding hangen, helaas, af van het aantal aanmeldingen
en de coronaregels.
Zodra er duidelijkheid is, rond Pasen, worden hierover mededelingen gedaan.
Uiteraard zal een ouderavond, al dan niet online, veel vragen wegnemen.
 
Pastoor Schaepman wil geïnteresseerden graag te woord staan over de inhoud van het communie- en vormseltraject.
Hij is telefonisch bereikbaar: 06-2278 4974. Een kennismakingsgesprek behoort ook tot de mogelijkheden. Alle parochianen die in contact willen komen met de pastoor zijn van harte welkom.