Nieuws

Zaterdag 13 juni 2020
Bisschop celebreert ook deze zondag, Sacramentsdag, Hoogmis bij ons
Op het Hoogfeest Heilig Sacrament
van het Lichaam en Bloed van Christus,
zondag 14 juni om 11 uur,
celebreert Mgr. Dr. G. de Korte
opnieuw de pontificale Hoogmis
in de St.-Elisabethkerk te Grave.
 
Onze parochie van Escharen, Gassel, Grave en Velp
voelt zich juist op deze feestdag hiermee vereerd.
Niet alleen omdat onze bisschop deze zaterdag
bij de gedachtenis van de heilige Antonius van Padua
en nota bene op zijn verjaardag
in de Dom van Grave al de heilige Mis celebreerde.
Maar bovenal omdat wij,
weliswaar nog met een klein gezelschap,
na drie maanden
weer ter communie mogen gaan,
Christus onze Heer waarlijk mogen ontmoeten.
 
Mgr. De Korte had eigenlijk toegezegd
aan het einde van onze Antoniusnoveen
op deze zaterdag de Eucharistie te celebreren
in de voormalige kloosterkerk in Velp
met haar rijke traditie.
Maar dit bleek door corona niet haalbaar.