Nieuws

Zaterdag 13 oktober 2018
‘Song of Gratitude’, Allerzielenconcert Projectkoor Heilig Landstichting op zaterdag 3 november om 20 uur in de st.-Elisabethkerk
Het is alweer even geleden: een Allerzielenconcert
van het Projectkoor Heilig Landstichting
in de Sint Elisabethkerk in  Grave.
Maar dit jaar is het weer zover.
 
U bent van harte welkom
op zaterdag 3 november om 20 uur
in de Sint Elisabethkerk te Grave.
De deuren gaan om 19.30 uur open.
 
Het Projectkoor wordt op orgel begeleid
door Tommy van Doorn
en het geheel
staat onder leiding van Sophia Brink.
    
 
Na een gelegenheidsconcert in 2001
ontstond het idee om op projectbasis
regelmatig een koor van amateurzangers samen te stellen
dat concerten geeft rondom het the­ma
‘geden­ken en herdenken van dierbare overledenen’.
 
Dankzij de wisselende bezetting
ontstaat een gevarieerd koor van zan­gers (óók uit de eigen pa­rochie!)
met ieder hun eigen achtergrond en basis.
Onder de bezielende, professionele leiding van Sophia Brink
is het mo­ge­lijk gebleken
om zowel zangers als publiek
volop te laten genieten van een aangrijpend, altijd verhalend programma
dat, dankzij een boven gemiddeld muzikaal niveau
en een doorleefde uit­voerings­wijze,
ieder jaar weer velen weet te raken.
 
Het koor telt dit jaar maar liefst 94 zangers.
Opnieuw zingen we een aangrijpend ver­haal:
Song of Gratitude’,
in tekst en muziek uit religieuze en wereldlijke tradities.
Over elkaar nabij zijn tot het einde toe,
over verdriet, stilte en eenzaamheid,
over troost en hoop,
de kracht van de herinnering
en van liefde die even sterk is als de dood.
 
Dit jaar staat het concert vooral in het teken
van dankbaarheid en respect voor alles
wat onze dierbare overledenen voor ons hebben betekend.
 
De toegang is gratis evenals het programmaboekje
met daarin alle teksten
met speciaal voor de­ze concerten geschreven vertalingen.
Omdat we vanzelfsprekend kosten maken
bij het or­ga­niseren van deze projecten
en graag ook in de toekomst
onze concerten vrij toegankelijk wil­len houden,
wordt na afloop van het concert
uw bijdrage bijzonder op prijs gesteld.
  
‘Song of Gratitude’, van harte aanbevolen!
 
Foto: Met toestemming van het koor 
         gesneden naar © Jan van Middendorp