Nieuws

Vrijdag 14 februari 2020
‘Aangenaam katholiek’, in de Vasten een vervolgcursus over het katholieke geloof
In de loop van de Advent
is het vervolg op onze cursus ‘Katholiek, aangenaam’
door eerdere én nieuwe deelnemers erg gewaardeerd.
 
Gedurende de Veertigdagentijd, Vasten,
volgen van 2 maart tot en met 6 april
op maandagavond zes bijeenkomsten rond:
de apostelen, hun missie, ons werk;
de Kerk, sacrament en schatbewaarder;
de Eucharistie,  feest van her-kenning en ontmoeting;
Heiligen – geruststellende voorbeelden, loodzware opgaven;
Jezus’ boodschap, in woord en gedachten, in doen en laten;
Pasen – eeuwig leven ontsloten 
 
Wilt u inhaken, weet u welkom!
Vanaf 18:45 uur staat de deur
van de foyer van de St.-Elisabethkerk
aan de Hoofdwagt in Grave open;
de cursus vraagt uw tijd van 19 tot 20:30 uur.
 
In de Dagkapel van onze Dom ligt een brochure.
Opgeven kan via algemeen@st-elisabethparochie.nl     
 
 ‘Ons resten Geloof, Hoop en Liefde,
  deze drie,
  maar de grootste daarvan is de Liefde.’
  1 Korintiërs 13, 13
Foto: Allerzielen 2016, Maurice Roefs