Nieuws

Zaterdag 14 maart 2020
Wat betekenen corona-maatregelen voor onze parochie?
Bisschoppen scherpen maatregelen coronavirus aan:  Zondagsmis uitsluitend via Kerkomroep en uitvaarten in beperkte kring
In verband met de laatste ontwikkelingen rond-om het coronavirus hebben de Nederlandse bisschoppen de maatregelen aangescherpt. Zij sluiten daarmee aan bij de adviezen van de overheid en het RIVM.
De meest-ingrijpende is het afgelasten van alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en zondag. De bisschoppen begrijpen dat de nieuwe richtlijnen voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar zij vragen om begrip en gebed.
 
Wat betekenen de aangescherpte maatregelen voor onze parochie?
 
Zaterdag en zondag: geen HH. Missen in Escharen, Gassel en Velp
In ieder geval tot en met zaterdag 4 april zijn er géén weekendvieringen in de kerken van Escharen, Gassel en Velp. Dat geldt dus óók voor de voormalige kloosterkerk.
 
Zondag: Hoogmis in Grave om 11 uur uitsluitend via kerkomroep te volgen
De Zondagsmis in Grave wordt wél gevierd, maar zonder publiek. De eucharistieviering om 11 uur in de Sint-Elisabethkerk wordt live uitgezonden op de kerkomroep en is ook achteraf te bekijken.
 
Maandag tot en met vrijdag: géén H. Mis in Catharinahof, wel in de Sint-Elisabethkerk (uitsluitend via kerkomroep)
De wekelijkse eucharistieviering in het restaurant van Catharinahof komt te vervallen. Iedere maandag tot en met vrijdag is om 09.30 uur de dagelijkse H. Mis te volgen via Kerkomroep. Ook deze wordt om gezondheidsredenen, niet ‘met publiek’ gevierd.
 
Communie ontvangen
De bisschoppen schrijven dat geestelijke communie mogelijk is: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons door deze ‘geestelijke communie’ Zijn genade”.
Parochianen die er waarde aan hechten de H. Communie te ontvangen kunnen dit kenbaar maken via algemeen@st-elisabethparochie.nl   .
 
Dopen, uitvaarten, andere bijzondere vieringen enkel in beperkte kring, uitvaarten in Grave live te volgen
Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. De toediening van de sacramenten alsook uitvaarten vinden dus plaats in beperkte kring. Hiervoor geldt de regel van de overheid van bijeenkomsten vanaf honderd personen verboden zijn. Voor met name uitvaarten betekent dat het maximumaantal genodigden rondom de tachtig ligt.
Voor Requiemmissen in de Sint-Elisabeth-kerk geldt dat deze live uitgezonden en later teruggekeken kunnen worden.
 
Eerste H. Communie uitgesteld
De voorbereiding op de Eerste H. Communie loopt vertraging op. De oorspronkelijke datum, 19 april, is onhaalbaar. Ouders/verzorgers hebben een alternatieve datum, na Pinksteren, voorgelegd gekregen. Ook kunnen zij kiezen voor uitstel met een jaar. Vooralsnog wordt de voorbereiding op het H. Vormsel niet geraakt door de aanvullende maatregelen.
 
Overige bijeenkomsten
De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het samen bidden van een Rozenhoedje op zaterdagmorgen, het koffie drinken na vieringen, koorrepetities, catechetische bijeenkomsten, zoals de voorbereiding op Eerste H. Communie alsook de cursus “Aangenaam, katholiek” (op maandagavond). Deze activiteiten zijn daarom afgelast. Dit geldt ook voor de geplande vierentwintig-uursaanbidding.

De volgende maatregelen, die op 28 februari werden afgekondigd, blijven van kracht:
Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
 
Kerkomroep
Het kerkbestuur wijst op de mogelijkheid om thuis de HH. Missen in de Sint-Elisabethkerk in Grave via Kerkomroep te volgen, zowel live als later: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21547
Of u gaat naar www.kerkomroep.nl en zoekt naar Grave… Eventueel klikt u deze naam vervolgens
vast onder ‘Mijn kerken’, zodat u een volgende keer niet hoeft te zoeken
Landelijk verwacht men op zondagen echter een zeer nadrukkelijke toename qua kijkers en luisteraars.
Bij zeer grote drukte kiest men omwille van beschikbaarheid en continuïteit voor het iets terugbrengen van de beeldkwaliteit of zelfs voor een uitzending in geluid, zodat zoveel mogelijk mensen thuis kunnen meevieren.
 
Gebed
Pastoor en kerkbestuur hopen dat de vieringen van de Goede Week en Pasen weer volop en in het openbaar gevierd kunnen worden, zodat wij het Paasmysterie dat de kern is van ons geloof, ten volle met elkaar mogen vieren.
 
Ten slotte vragen de bisschoppen de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:
 
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
 
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen:
wij bidden voor hen om hoop en genezing.
 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
 
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.

 
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
Wie zich hiertoe opgaf ontving bovenstaande informatie eerder via onze digitale Nieuwsbrief.
Een papieren versie ligt tevens in onze dagkapellen en hangt in de buitenvitrine van de St.-Elisabethkerk.