Nieuws

Zondag 14 april 2019
In het lijden en sterven van Christus dragen wij onze dierbare overledenen mee
Goede Vrijdag
 
Onze Kerk draagt
in het lijden en sterven van Christus
iedereen mee,
die ons voorging naar God.
 
Laten wij  haar of hem
niet vergeten,
juist deze avond gedenken
en bij God veilig weten.
 
De namen
van onze dierbaren
noemen wij opnieuw,
vanuit Escharen, Gassel,
            Grave en Velp,
ter herinnering,
uit waardering,
zoals zij bij ons blijven horen.
 
Van harte welkom,
vrijdag 19 april om 19.00 uur,
in de St.-Elisabethkerk te Grave.
 
Brengt u alstublieft
één of enkele bloemen mee
ter nagedachtenis
aan uw overleden dierbare?
Hiermee brengen we
een groet aan het kruis.
Nadien versieren we hier
de beeltenis van Maria mee.
 
Na de plechtigheid
hopen wij elkaar te ontmoeten
in de Hemelvaartzaal met koffie/thee.
 
Met een hartelijke groet,
en alle sterkte toewensend,
pastoor R. Aarden