Nieuws

Vrijdag 14 augustus 2020
Maria Tenhemelopneming, zaterdag 15 augustus: Hoogmis om 19 uur in St.-Elisabethkerk
Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus wordt in de parochie H. Elisabeth (Escharen, Gassel, Grave en Velp) gevierd met een plechtige hoogmis om 19.00 uur in de Sint-Elisabethkerk van Grave. 
 
Het weer laat zich lastig voorspellen, dus een eucharistieviering in de openlucht bij de Gasselse Mariakapel is onzeker. Omdat zich meer mensen hebben opgegeven dan er op anderhalve meter te plaatsen zijn, is de H. Mis in de Graafse Dom.
Normaalgesproken verhuist de Mariaviering naar de kerk van Gassel, maar daar is nóg minder ruimte voor kerkgangers-op-anderhalve meter. In de Sint-Jan de Doperkerk is plaats voor ongeveer veertig personen. 
 
Om de grote groep gelovigen niet teleur te stellen, is de hoogmis in de Sint-Elisabethkerk van Grave. Iedereen die zich opgegeven heeft voor het bijwonen van de eucharistieviering, op dit belangrijke hoogfeest, kan een veilige plaats op anderhalve meter worden aangeboden.
Het feit dat zij het grote Mariafeest willen vieren en eenieders gezondheid staan voorop. Dat leidt tot de noodgedwongen conclusie dat deze hoogmis, net als de Sint-Machutusbedevaart, naar Grave verhuist in plaats van geheel afgelast wordt, zoals elders het geval was en is. 
 
De Gasselse staakmadonna wordt voor de gelegenheid naar de kerk van Grave gehaald. De H. Mis wordt live uitgezonden op YouTube (kanaal Elisabeth Grave).
 
Pastoor en kerkbestuur kiezen voor een zo groot mogelijke toegankelijkheid van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, voor een gegarandeerde plaats voor degenen die zich hebben opgegeven voor de viering en voor veiligheid en gezondheid.
De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn verontrustend en gelet de kwetsbaarheid van de kerkgangers is het belangrijk de goede prioriteiten te stellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkbestuur H. Elisabeth