Nieuws

Maandag 15 januari 2018
Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Vrijdag 2 februari viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Veertig dagen na Kerstmis wordt Jezus, volgens de Joodse gebruiken, als eerstgeborene in de tempel aan God opgedragen. Aan dit feest is ook de zegening van de kaarsen verbonden (zo kennen wij dit feest ook als Maria Lichtmis). Op deze 2e februari is er ’s morgens om 09.30 uur, zoals gewoonlijk, een eucharistieviering op het Hoogkoor van de St. Elisabethkerk. Aan het begin van de mis worden de kaarsen gezegend.

Daags na Maria Lichtmis, zaterdag 3 februari aanstaande,  vieren wij het feest van de Heilige Blasius. Aan deze feestdag is een speciale zegen verbonden: de Blasiuszegen. Bij deze zegen vragen wij om Gods zegen over ons leven en onze gezondheid; op voorspraak van de heilige Blasius vragen we God dat we gevrijwaard mogen blijven van keel-neus- en oogziekten.  In onze parochie wordt de Blasiuszegen op een viertal momenten gegeven:

-vrijdag 2 februari na de mis van 09.30 uur op het Hoogkoor
-zaterdag 3 februari na de Eerste Zaterdagmis, om 10.00 uur aan het altaar in de Mariakapel
-zaterdag 3 februari na de avondmis van 17.30 uur in de St-Vincentiuskerk te Velp
-Zondag 4 februari na de Hoogmis van 11.00 uur in de St-Elisabethkerk.