Nieuws

Maandag 16 maart 2020
Dagkapellen dagelijks open
De dagkapellen van onze dorpskerken
zijn overdag altijd al open
voor een persoonlijk gebed.
 
De dagkapel van de St.-Elisabethkerk
is weer open,
echter alleen van 13:30 tot 15:30 uur, 
totdat verdere veiligheidsmaatregelen genomen zijn. 
 
Om met onze bisschop te spreken:
‘Met elkaar verbonden
 vragen wij God  
 – op voorspraak van
    de heilige Maria en Elisabeth
 om met zijn Geest
 onze zorgen te be­dwin­gen
 en ons te maken
 tot mensen van ver­trouwen en overgave.’

Over de heilige Corona leest u hier meer op onze website.