Nieuws

Zaterdag 13 maart 2021
Veertig dagen de tijd, stilweg ‘Vast in Actie’
In de loop van de Veertigdagentijd
bereiden wij ons voor
op de betekenis en het vieren
van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
 
Vanuit het zicht
van het ons en onze voorouders heilig Doopsel
doen wij dit door gebed,
bezinning, verdieping, onthouding
én daadwerkelijke naastenliefde.
 
Met het opleggen van de as,
behoedzaam met een staafje,
– deze keer om 9:30 uur na ter plaatse registreren
    en om 19 uur na reserveren vóór 12 februari –
begint onze weg van inkeer:
Een voor een
en – ook zonder Carnaval –  onder elkaar.
Vanuit onze kwetsbaarheid,
in Gods Naam,
met perspectief, tot voorbij de dood.
 
Zo krijgt iedere vrijdag
aansluitend op de Marktmis
het Lijdensverhaal onze aandacht.
 
Evenzo komen wij in elke kerk
in actie voor de Voedselbank
Hier staat
een offerblok voor de Voedselbank.
 
In de loop van de Advent
brachten wij
met noodgedwongen weinig kerkgangers
meer dan vijfhonderd euro op.
Zonder ons ook maar
op de borst te kloppen:
een dankbaar compliment!
Lukt ons dit nu weer?
 
Stilweg Vast in Actie, onder elkaar?