Nieuws

Maandag 16 april 2018
Eerste Communie-missen in onze parochie
Op zondag 8 april ontvingen in de St-Elisabethparochie
Rik Sengers, Bas Sengers, Sanne Roelofs,
Meike Roelofs, Tijl Schippers, Siem Schippers,
Lotte van Raaij, Sven Willems, Ruben van Boekel,
Mexx Goossens, Tijn Jansen,
Abel Loeffen en Sam Loeffen in de St-Jan de Doperkerk
van Gassel hun eerste heilige Communie.

Op zondag 15 april naderden Aurèl Eurlings, Marijn Hendriks
Loȉs Jansen, Mitch van Kessel en Jamey Stoots voor
het eerst tot de maaltijd des Heren in de Elisabethkerk van
Grave. 

Op zondag 6 mei zal in de Lambertuskerk van onze 
parochie de communie-mis plaatsvinden.

Aan alle kinderen, ouders en gezinsleden: van harte 
proficiat!