Nieuws

Zondag 17 maart 2019
Vrijdag 29 maart: ‘24 uur voor de Heer’ in ons aller Dom
Op initiatief van paus Franciscus
is er vrijdag 29 tot zaterdag 30 maart
in alle bisdommen van de wereld
weer 24 uur Eucharistische Aanbidding.
 
Onze parochie H. Elisabeth
pakt deze oproep van de Heilige Vader
dienstbaar ‘als waakvlam’ van harte op.
Van vrijdag 9.30 uur tot zaterdag 9.30 uur
aanbidden wij het Allerheiligste
in onze gezamenlijke Dom.

Onze Vasten:
veertig dagen
stil aan, nadrukkelijk tijd
voor
bidden,
openstaan voor onze sacramenten
én de naastenliefde
 
De st.-Elisabethkerk is
op weg naar Zondag Laetare, Halfvasten,
24 uur aaneengesloten open
via de ingang bij de Dagkapel aan de Markt.
 
Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen
U kunt eventueel intekenen voor vaste momenten
via tijdschrift@st-elisabethparochie.nl of (0486-) 474888
 
Programma:
 
Vrijdag 29 maart:
  9.30 uur: Openingsmis
10.00 uur: Instelling 

Op elk volgend heel uur
zijn er meditaties,
afgewisseld
met Sacramentsliederen
.
Er zijn gebedenboekjes. 

Om 12.00 uur, 18.00 uur,
24.00 uur en 6.00 uur 
wordt het 'Engel des Heren' gebeden.

Om 15.00 uur, 21.00 uur,
3.00 uur en 9.00 uur
overwegen wij de 'Kleine Kruisweg'.

De mogelijkheid bestaat
om het Sacrament van Verzoening
te ontvangen.
Spreek gerust onze pastoor aan.

Zaterdagmorgen 30 maart
9.20 uur: zingen Tantum Ergo
                  en ontvangen Zegen.
9.30 uur: afsluitende heilige Mis
                  met  aansluitend 'Te Deum'

Weet u van harte welkom!
Wie in 2018 deelnam
weet zich vandaag de dag
nog warm gesterkt.

Kunt u niet naar de st.-Elisabethkerk in Grave komen,
bid dan alstublieft met ons mee via www.kerkomroep.nl