Nieuws

Dinsdag 17 maart 2020
Elke dag om 15.00 uur luidt de klok
Vanaf vandaag zal de klok in de vieringtoren van onze Elisabethkerk
elke dag om 15.00 uur drie minuten luiden. 

Hiermee willen we heel veel mensen een hart onder de riem steken 
in deze moeilijke tijden.

De klank van de klok roept ons niet alleen op tot gebed maar
ook tot solitariteit en steun van ontelbaar velen die zorg voor 
ons dragen. Zij, die onbaatzuchtig en met alle mogelijke middelen
in de gezondheidszorg werken, bij de hulpdiensten of de landelijke en 
lokale overheid. Maar we denken ook aan de mensen die hand-en spandiensten 
verlenen aan de zieken waar dan ook. 

De luidende klok wil een symbool zijn van verbondenheid en eendracht.

Het mag een teken zijn dat we aan elkaar denken. 

We bidden en hopen dat we goed uit deze crisis mogen komen. 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen:
wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Over de heilige Corona leest u hier meer  op onze website