Nieuws

Vrijdag 15 april 2022
Pieterbrief 5, 4, 3, 2 en 1 op weg naar Eerste Heilige Communie
De Vieringen rond de Eerste Heilige Communie in 2022 zijn op
zondag   8 mei om 11:00 uur in de St.-Elisabethkerk te Grave,
zondag 22 mei om   9:30 uur in de St.-Jan de Doperkerk te Gassel.
 
Hier lezen wij de Pieterbrieven,
zoals de Communicanten deze komende tijd ontvangen.
 
Hier lezen wij de Pieterbrieven,
zoals de Communicanten deze momenteel ontvangen.
 
Pieterbrief 5
Raamdal,  29 april 2022
 
Flap flap!  beste communicanten!
 
Hey communicant!
Dag Jill! Hoi Max! Hallo Sanne! Ha, die Bartosz!
Hey Anna! Hai Jet! Gegroet Adriana! Ey Aurora!
 
Daar ben ik weer!
Zie je de enveloppe in mijn snaveltje?
Er is dus weer post voor je!
 
Wat hebben jullie hard gewerkt afgelopen zaterdag.
Jullie hebben heel mooie tekeningen gemaakt
voor in het Misboekje van jullie Eerste Heilige Communieviering.
Kijk maar eens
wat een prachtige kunstwerken jullie allemaal gemaakt hebben.
 
Helaas konden niet alle communicanten erbij zijn.
Heb jij nog geen tekening gemaakt?
Geen probleem, je kunt er thuis één maken
en inscannen en dan naar de pastoor mailen.
Dan komt jouw tekening ook in het Misboekje te staan.
Stuur je hem deze week nog naar de pastoor op?
Graag vóór 30 april.
 
Onze pastoor had ook nog een leuke verrassing voor jullie: een quiz!
Heb jij ook gemerkt
 hoeveel je eigenlijk al geleerd hebt in de afgelopen weken?
Jullie hadden echt veel antwoorden goed, heel knap!
En weet je wat zo grappig was...
jullie hadden allemaal precies evenveel punten.
Voor de communicanten
die niet aanwezig konden zijn afgelopen zaterdag,
deel ik de quizvragen hier nog eens in deze brief.
Weet jij de antwoorden ook?
Als je wil,
mag je de antwoorden naar onze pastoor opsturen.
Dan krijg je ook te horen
hoeveel vragen jij helemaal goed had beantwoord!
 
Quiz
We hebben net de Pasen achter de rug, wat voor veel mensen een feest is van eieren zoeken en paaseitjes eten. maar van oorsprong is het natuurlijk een religieus feest. Hoe zat dit ook alweer?
 
1) Wie van de apostelen verraadde Jezus?
                a) Judas
                b) Mattheus
c) Petrus
 
2) Op welke dag stierf Jezus aan het kruis?
                a) Witte Donderdag
                b) Goede Vrijdag
                c) Eerste Paasdag
 
3) Hoeveel apostelen had jezus?
                a) 10
                b) 11
                c) 12
 
4) Voor hoeveel zilverstukken verraadde Judas Jezus?
                a) 33
                b) 30
                c) 31
 
5) Op welke dag genoot Jezus Het Laatste Avondmaal?
                a) Witte Donderdag
                b) Goede Vrijdag
                c) Eerste Paasdag
 
6) Hoe heet de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Eerste Paasdag?
                a) Witte Donderdag
                b) Stille Zaterdag
                c) Zwarte Zaterdag
 
7) In België en Frankrijk worden de eieren niet gebracht door de paashaas, maar door...
                a) Vliegende kerkklokken
                b) Een kuikentjes familie
                c) De paashaan
 
8) Wat vieren we met Pasen?
                a) De kruisiging van Jezus
                b) Jezus wederopstanding
                c) De neerdaling van de Heilige Geest op de  Apostelen
 
9) Wat betekent de uitdrukking: "Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen?"
                a) Dat het dubbel feest is
                b) Dat iemand heel erg in de war is
                c) Dat iets nooit gaat gebeuren
 
10) Hoeveel calorieën zitten er eigenlijk in een paaseitje van melkchocolade?
                a) 15kcal
                b) 45 kcal
                c) 95 kcal
 
Verder nog wat algemene vragen…
 
1) In hoeveel dagen schiep God de wereld?
                a) 7 dagen
                b) 6 dagen
                c) 8 dagen
 
2) Hoe heetten de eerste mensen die God schiep?
                a) Maria & Jozef
                b) Adam & Eva
                c) Abraham en Sara
 
3) Hoeveel sacramenten kennen wij in de Katholieke Kerk?
                a) 3
                b) 7
                c) 6
 
4) Hoe noemen wij het boek waar we uit voorlezen in de eucharistie viering?
                a) Koran
                b) Bijbel
                c) Tora
 
5) Als we op zondag bij elkaar komen, hoe noemen we dat dan?
                a) Avondmaal viering
                b) Gebedsdienst
                c) Eucharistie
 
6) Als je op de dag van de Eerste Heilige Communie voor het eerst ter communie gaat, zegt de priester: "Het Lichaam van Christus". Wat geef je dan als antwoord?
                a) Dank U
                b) Amen
                c) Zeg je niets
 
7) Hoe heet de moeder van Jezus?
                a) Elisabeth
                b) Maria
                c) Maria Magdalena
 
8) Welk beroep had de vader van Jezus?
                a) Loodgieter
                b) Brandweerman
                c) Timmerman
 
9) Hoeveel geboden kennen wij in de Katholieke Kerk?
                a) 11
                b) 12
                c) 10
 
10) Hoe heet de huidige Paus?
                a) Benedictus
                b) Johannes
                c) Franciscus
 
De quiz was natuurlijk al een heel leuke verrassing. Maar het allermooiste cadeau gaan jullie nog krijgen: zoals jullie gehoord hebben, biedt het kerkbestuur jullie een mooie reis aan naar Tilburg, voor een feestelijke en avontuurlijke dag. Samen in de bus naar Tilburg, lekkere hapjes eten, veel ontdekken over deze bijzondere man Peerke Donders, toneel, knutselen, muziek, spelletjes en na de afsluitende Mis en nog wat lekkers weer samen in de bus terug naar huis. Wat een feest!
Heb je het aanmeldformulier al ingevuld? Je kunt het inleveren bij Anne-Marie bij de volgende gezinsviering of op 8 mei.
Of mail naar: erin73@live.nl
Voor de communicanten die niet bij ons konden zijn afgelopen zaterdag: in Pieterbrief 3 vind je alle informatie over de aanmelding bij Anne-Marie Hendriks-Pijnenburg (erin73@live.nl of 06-18965580).
 
Zo, dat was het weer. Ik vlieg weer snel verder!
Tot zaterdag 30 april in de Kloosterkerk in Velp.
Dan gaat onze pastoor vertellen over "Heiligen en Idolen".                                                                                                                                                           
Groeten van Pieter
 
 
Pieterbrief 4
Raamdal,  22 april 2022
 
Flap flap!  Hier ben ik weer, beste communicanten!
Hey communicant!
Dag Jill! Hoi Max! Hallo Sanne! Ha, die Bartosz!
Hey Anna! Hai Jet! Gegroet Adriana! Ey Aurora!
 
Hebben jullie fijne Paasdagen gehad?
Wat hebben we een bijzondere Paaswake samen met de Vormelingen mogen beleven.
 
De datum van jullie eerste H. communie komt nu snel dichterbij. Daarom bespreken we in deze brief nog een paar belangrijke dingen. Vooral herhaling. Misschien weet je het allemaal al? Heel goed!
 
Het kruis maken
Misschien kun je het kruis maken nog eens oefenen? Dan kun je het je hele leven gebruiken.
 
En het Onze Vader:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
 
En het Wees gegroet, Maria
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
 
Misschien vind je het ook nog leuk om eens terug te denken aan alle dingen die we verteld hebben over de Palmpasentak die jullie gemaakt hebben?
Weet je het nog?
 
Symboliek van de palmpaasstok (uit www.kinderwoorddienst.nl)
Buxustakjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Deze takjes kunnen mee naar huis gegeven worden om achter het kruisbeeld te steken. Daar blijven ze zitten tot Aswoensdag volgend jaar. Ze zijn symbool voor eeuwig leven.
 
Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.
 
Versiering (crêpepapier): benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.
 
Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet. Het broodhaantje wordt pas met Palmpasen op de stok gezet.
Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen.
 
Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.
 
Citroen of sinaasappel: verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.
 
Eieren: zijn een teken van nieuw leven, en verwijzen zo naar de verrijzenis.
 
Denken jullie ook nog aan de gezinsbedevaart op 2 juli? Laten we samen deze mooie reis gaan maken. 
 
Maar eerst zien we elkaar aanstaande zaterdag 23 april om 16.00 uur in de St.-Lambertuskerk in Escharen!
Dan gaan jullie een tekening maken voor in het communieboekje.
En de pastoor heeft een leuke quiz voor ons gemaakt.
 
Zo!  Dat was het weer. Ik vlieg weer snel verder!  Tot Zaterdag!
Groeten van Pieter
 
De foto's van eerdere Pieterbrieven vind je onder deze knop

Pieterbrief 3
Raamdal,  14 april 2022
 
Flap flap!  Hier ben ik weer, beste communicanten!
Hey communicant!
Dag Jill! Hoi Max! Hallo Sanne! Ha, die Bartosz!
Hey Anna! Hai Jet! Gegroet Adriana! Ey Aurora!
 
Hier eerst een briefje van mij
met wat belangrijke mededelingen. Flap-Flap!
 
Wat hebben we een mooie processie gehad op Palmpasen, vind je niet? Foto's van het versieren van de Palmpasen-takken en van de processie vind je terug in deze brief. Kijk maar gauw bij het verhaal over Palmpasen. Sta jij ook op de foto?
 
En denken jullie nog aan de communieliedjes?
Hebben jullie ze al flink geoefend?
Als je even niet meer weet waar je ze kunt vinden... ze staan in de eerste Pieterbrief die jullie hebben gekregen én op de website.
 
De volgende keer dat we elkaar zien is
zaterdag 23 april in de St.-Lambertuskerk in Escharen.
Jullie krijgen dan meer uitleg over de Communie door catechese (les van de pastoor) en een verhaal.
Bovendien gaan jullie allemaal een eigen tekening maken die in het communieboekje zal komen te staan.
 
Ook willen we jullie alvast uitnodigen voor de Gezinsbedevaart naar Tilburg op 2 juli,  een feestelijke dag met workshops, verhalen, spelen, zingen, kleien, weven, samen lekker eten en een afsluitende Viering. Meer informatie over deze dag en hoe je je kunt aanmelden, vind je helemaal aan het eind van deze Pieterbrief.
 
Nu weer iets anders:
 
Het gaat over de vrienden van Jezus de vrienden van Jezus: de 12 a-pos-te-len.
 
Hier zie je Jezus met zijn vrienden. Probeer Jezus eens aan te wijzen en zet maar eens een cirkel om hem heen. Goed zo!
En Jezus zei tegen zijn vrienden: als je telkens samen brood breekt, ben ik altijd bij jullie. En dat doen we nog steeds in de kerk.
Op Goede Vrijdag denken we aan Jezus die gestorven is om het kwaad van de mensen weer goed te maken.
 
Beste ouders, grootouders. Hieronder een uitleg over de dag van Palmzondag, de Goede Week en Pasen. Misschien goed om de kinderen bij tijd en wijle een stukje uit voor te lezen.
 
Inleiding
De week voor Pasen noemen we de Goede Week. De week begint op Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. We denken in die week aan het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake is de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. De Paastijd is dan begonnen. Die duurt vijftig dagen en eindigt in Pinksteren. Zullen we samen eens de belangrijkste dagen van de Goede Week en Pasen langs gaan?
 
Palmzondag
Op Palmzondag zegent de priester takjes van een buxusstruik (in plaats van palmtakken, we hebben in Nederland geen palmbomen). Die takjes nemen we mee naar huis, om achter ons kruisbeeldje te steken. De kinderen kunnen een Palmpasenkruis (Palmpaas) meenemen naar de kerk. Bovenop het kruis staat een broodhaantje en we steken er een gezegend palmtakje bij. Na afloop van de Mis maken we iemand blij met onze Palmpaas, bijvoorbeeld een zieke of een oudere die zelf niet naar de kerk kan komen. Dit verhaal horen we vandaag in de Kerk:

Jezus gaat met zijn leerlingen naar Jeruzalem. Ze zijn er al bijna. Ze komen eerst nog bij een klein dorp. Dan zegt Jezus tegen twee leerlingen: “Daar in dat dorp staat een sterke jonge ezel, waar nog nooit iemand op heeft gezeten. Jullie moeten hem gaan halen. Als je zegt dat het voor Mij is, mag je hem zo meenemen. Straks brengen we hem weer terug.” Ze vinden de ezel. En het klopt, ze mogen hem zo meenemen. Terug bij Jezus, leggen ze hun jassen op de rug van het dier en Jezus gaat erop zitten. Dan gaan ze verder, op weg naar Jeruzalem. Veel mensen lopen mee. Ze leggen hun jassen en ook takken van de bomen op de weg. Het is net een lang kleed waar Jezus over rijdt. De mensen zingen en roepen. ‘Dit is de Gezegende. God heeft Hem gestuurd. Het wordt weer als vroeger, toen David onze koning was. Alles wordt weer goed. We zingen Hosanna. God in de hemel moet het horen.’
 
Witte Donderdag
Vandaag is het een blijde dag in een droevige week. Op Witte Donderdag vieren wij dat Jezus voor altijd bij ons wil zijn onder de tekenen van Brood en Wijn; het Lichaam en Bloed van Jezus. De viering van dit grote geheim noemen wij: de Eucharistie. Het is daarom een goede gewoonte dat we vandaag priesters die wij kennen feliciteren. Als we vandaag naar de Kerk gaan zien we (misschien) ook dat de priester de voeten van een mensen wast. Hij doet dan na wat Jezus ook deed bij het Laatste Avondmaal. Lees maar verder!

Jezus en zijn leerlingen gaan samen eten. De duivel heeft Judas al het gemene plan ingefluisterd om Jezus te verraden. Tijdens het eten staat Jezus op. Hij doet zijn nette bovenkleed uit. Hij knoopt een doek om zijn middel, pakt een schaal en een kan water en begint de voeten van zijn leerlingen te wassen. Petrus vindt het maar niks. ‘Dat hoort niet,’ zegt Petrus. ‘Ik wil niet dat U mijn voeten wast. U bent veel belangrijker dan ik.’ Maar Jezus zegt: ‘Als je bij Mij wilt horen, Petrus, dan moet Ik ook jouw voeten wassen.’ ‘Alstublieft Heer,’ zegt Petrus, ‘was dan ook mijn handen en mijn hoofd.’ ‘Dat is niet nodig,’ zegt Jezus. ‘Jullie zijn allemaal schoon, behalve één.’

Wat bedoelt Jezus? Hij zegt: ‘Behalve één.’ Bedoelt Hij dat een leerling zijn handen niet heeft gewassen voor het eten? Nee, Jezus bedoelt iets anders. Hij weet dat één leerling niet schoon is in zijn hart. Dat is Judas. Judas had nee moeten zeggen tegen de duivel, maar nu is de duivel de baas over Judas. Judas is degene die Jezus zal verraden
 
Goede Vrijdag - Kruisweg en kruisiging
Vandaag is een heel sombere dag. Het is de dag dat Jezus veel pijn heeft gehad. Wat een verschil met Palmzondag! Vandaag is het sober en kaal in de Kerk, er zijn geen versieringen en bloemen. We denken vandaag aan het lijden en sterven van Jezus aan het Kruis. Zou deze dag niet beter Droevige Vrijdag kunnen heten in plaats van Goede Vrijdag? Nee, we noemen het toch Goede Vrijdag omdat Jezus heeft laten zien hoeveel Hij van ons houdt. Als Jezus met Pasen verrijst uit de dood, laat Hij ons weten dat ook wij met Hem in de hemel kunnen komen. Dat maakt alles weer goed. Maar eerst moet Jezus lijden en sterven.
Dat horen we in dit verhaal:

Jezus is verraden door Judas en gevangen genomen. Pilatus is de aanvoerder van de Romeinen. Hij kan Jezus vrijlaten. Maar hij doet het niet. Pilatus is niet eerlijk. Hij weet dat Jezus onschuldig is. Toch laat hij Hem aan het kruis slaan. Jezus moet zelf het kruis dragen. Het kruis is zwaar en Jezus is erg moe. De soldaten pesten Jezus ook nog. Jezus valt. Niemand helpt Hem. Hij moet een heel stuk lopen en de weg gaat ook nog omhoog. Jezus komt haast niet meer vooruit. De moeder van Jezus, Maria, komt even naar Hem toe. Daarna sturen de soldaten haar weer weg. Maar ze blijft wel bij Jezus in de buurt. Ze laat hem nooit in de steek. Een man, hij heet Simon van Cyrene, komt van zijn werk op het veld. ‘Jij moet Jezus helpen’, zeggen de soldaten tegen hem. Simon doet het en helpt Jezus met het dragen van het kruis. Jezus is dankbaar voor zijn hulp. Een vrouw komt naar Jezus toe. Ze heet Veronica. Ze veegt met een doek het gezicht van Jezus af. Later kan ze op de doek nog steeds het gezicht van Jezus zien. Jezus valt voor de tweede keer. De weg is lang en moeilijk. Alles doet pijn. Maar de soldaten hebben geen medelijden. Er staan vrouwen te huilen. Zij hebben wel medelijden met Jezus. Maar Jezus heeft ook medelijden met de vrouwen. Jezus weet dat er oorlog komt en dat deze vrouwen ook later nog veel verdriet zullen hebben. Jezus valt voor de derde keer. Hij is doodmoe. Hij kan haast niet meer opstaan. Maar Hij is er nog niet. Simon van Cyrene moet hem nu nog meer helpen. De soldaten pakken de kleren van Jezus af. Jezus staat daar nu helemaal naakt. De soldaten lachen Hem uit. Jezus heeft niets meer. De soldaten slaan Jezus aan het kruis vast. Jezus kan niets meer doen. Zijn handen en zijn polsen zitten vast, net als zijn voeten. Dit doet nog meer pijn dan het kruis dragen. Jezus hangt aan het kruis en sterft.

[Je kunt nu knielen en even stil zijn en denken aan wat Jezus heeft meegemaakt]

De moeder van Jezus, en Maria Magdalena, en ook zijn leerling Johannes zijn bij Jezus gebleven. Zij hebben alles gezien. Ze hebben veel verdriet. Jezus is dood. Vrienden van Jezus halen zijn lichaam van het kruis af. Maria, zijn moeder, houdt Jezus nog even vast. Ze houdt zoveel van haar Zoon. Maar dan moet ze Hem loslaten. De vrienden van Jezus leggen zijn lichaam in een graf. Als ze weggaan, rollen ze voor het graf een grote steen. Dat is het laatste wat ze voor Jezus kunnen doen.
 
Stille Zaterdag - Paaswake
Jezus is dood. Vandaag is daarom een stille dag. Een dag van wachten. Wachten op de Paaswake. Dan vieren wij dat Jezus is opgestaan uit de dood: Hij leeft! Luister maar.

Op zondagochtend gaan twee vrouwen naar het graf. Ze horen bij de vrienden van Jezus. Maar wat gebeurt er? Nog voor ze er zijn, voelen ze een aardbeving. Er komt een engel uit de hemel en hij rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn leerlingen vertellen.’ O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten ze aan de leerlingen gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan! Hij zegt: ‘Ik groet jullie.’ Ze gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. ‘Jullie hoeven niet bang te zijn,’ zegt Jezus, ‘Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien.’ Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft. En ze hebben Hem zelf gezien. Al het verdriet van de laatste dagen is voorbij. God is sterker dan de dood. Wat een geweldig feest.
 
Pasen - Eerste Paasdag
Vandaag is het echt feest: Pasen. In de Kerk is de kleur nu wit en alles is feestelijk versierd. Thuis kan je het misschien ook wel merken, dat het feest is en er zijn vast veel chocolade eitjes… In de Mis horen we dit verhaal:

Daar komt een mevrouw aanrennen. Het is Maria Magdalena. Ze hoort bij de vrienden van Jezus. Ze roept: ‘Petrus, Johannes! Kom gauw mee naar het graf van Jezus. De steen ligt er niet meer voor en het graf is leeg! Iemand heeft het lichaam van Jezus weggehaald!’ Petrus en Johannes gaan meteen mee. Ze zien het: het graf is open. Petrus stapt naar binnen, en even later Johannes ook. Ze zien de doeken die om Jezus heen zaten op de grond liggen. De grote doek die over zijn hoofd lag, ligt netjes opgevouwen. Johannes zegt: ‘Maar natuurlijk! Ze hebben Jezus niet weggehaald, Hij is zelf weggegaan. Jezus leeft.’
 
We gaan ook nog oefenen hoe we de handjes houden als we de communie krijgen
 
De vrienden van Jezus vroegen aan hem hoe ze nou eigenlijk moesten bidden. Nou, lees maar eens:
Bidden is praten met God en Jezus.
 
Jezus heeft tegen zijn vrienden, de apostelen gezegd hoe ze moeten bidden. Hier onder zie je dat gebed.  Probeer het maar eens te lezen.
 
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
 
Is het gelukt? Goed zo! Best wel moeilijk he?
Ik heb voor jou de pastoor gebeld of hij het ‘Onze Vader’ een beetje kan uitleggen. Ik heb wel twee uur met hem aan de telefoon gehangen… Ik heb het zo goed mogelijk onthouden. Hier komt het: lees het maar eens:
 
Lieve God,
U bent onze Vader en wij mogen uw kinderen zijn.
Alle mensen op de wereld moeten weten hoe groot en machtig U bent.
Alle mensen op de wereld moeten weten dat U koning bent.
Alle mensen moeten U gehoorzamen.
Wilt U ons iedere dag opnieuw geven wat we nodig hebben?
Vergeef ons alsjeblieft wat we verkeerd hebben gedaan.
Als iemand ons kwaad heeft gedaan, wilt U hem dan vergeven?
Wilt U ons tegenhouden als we verkeerde dingen willen doen?
Soms zijn we stout en onaardig. We zullen ons best doen om lief te zijn.
Wilt U ons daarbij helpen?
Amen.
 
Weet je: als je een beetje begrijpt wat je net
gelezen hebt, dan heb je al gebeden!
Dat voelt goed he?
 
Zo! Nu gaat het over de Moeder van Jezus, Maria.
Hier zie je Maria met Jezus op schoot.
 
Maria is de Moeder van Jezus en er staat ook een mooie link op naar YouTube waar je een prachtige tekenfilm kunt zien over het hele leven van Jezus.
 
https://www.youtube.com/watch?v=5_K4ax54nc0 
 
We gaan eens kijken naar het ‘Wees gegroet, Maria’.
 
Wees gegroet, Maria
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
 
Nou, dat was het wel weer zo’n beetje…
Tot 23 april in de St.-Lambertuskerk in Escharen!
Dan krijgen jullie meer uitleg over de Communie.
 
  Groet van Pieter!
 
Gezinsbedevaart naar Tilburg op 2 juli 2022
'In de voetstappen van Peerke Donders'
Gezinsbedevaart van één dag in Tilburg vol activiteiten voor het hele gezin op zaterdag 2 juli.
 
Peerke Donders wordt in 1809 geboren in een weversgezin zoals er dan zoveel zijn in Tilburg. Hard werken, lange dagen, veel armoede, slechte gezondheid. In dit tamelijk troosteloze bestaan ziet Peerke één licht: Hij voelt zich fijn bij God. Peerke heeft een grote droom: hij wil priester worden. Dat is 200% kansloos in zijn situatie. Toch komt Peerke in 1842 als jonge priester aan in Paramaribo, Suriname, om er nooit meer weg te gaan. Zonder voorbehoud geeft hij zich aan God en aan de nieuwe mensen om hem heen. Na een rijk en vol leven sterft Peerke in 1887, 77 jaar oud.
 
Het is niet perse knap wat Peerke bereikt heeft. Bijzonder is dat Peerke leert te vertrouwen op het plan dat God met hem heeft. Hij laat God aan het werk in zijn leven. Dát kunnen wij van Peerke leren!
 
Programma
We reizen op zaterdag 2 juli naar Tilburg om ons mee te laten nemen in het verhaal van Peerke. En natuurlijk gaan we ook zelf aan de slag: dansen, zingen, kleien, weven, spelen. We laten ons verwonderen en ontmoeten nieuwe mensen.
Meer informatie over deze gezinsbedevaart:
-9.30 uur Ontvangst in de Goirkese kerk in Tilburg,
-Levensverhaal van Peerke en pelgrimszegen
-Kleine speelse workshops rondom de Goirkese kerk
-Grotere workshop naar keuze en lunch (12.45 uur)
-Afsluitende viering in het Peerke Donderspark
-15.15 uur -16.00 uur Afscheid met een hapje en een drankje.
 
Workshops
Tijdens de Gezinsbedevaart kun je deelnemen aan een van de workshops:
 
Gratis
Pastoor Schaepman nodigt u namens de St.-Elisabethparochie uit voor deze mooie dag, dus deze gezinsbedevaart is voor u en uw gezin gratis.
 
Vervoer
U kunt op eigen gelegenheid naar Tilburg komen. U kunt ook gebruik maken van busvervoer vanuit uw regio. U kunt dit aangeven bij het aanmelden. De opstapplaatsen worden later bepaald.
 
Website Bisdom Den Bosch
De meest recente informatie is te vinden op de website van het bisdom via de link Gezinsbedevaart 'In de voetstappen van Peerke Donders' - Bisdom van 's-Hertogenbosch (bisdomdenbosch.nl).
N.B. Aanmelding kunt u (anders dan op die website vermeld staat) ook doen via onze eigen parochie.
 
Aanmelding en/of vragen?
Voor aanmelding en/of vragen kunt u binnen onze St.-Elisabethparochie contact opnemen met
Anne-Marie Hendriks-Pijnenburg, via erin73@live.nl of via tel. 06-18965580
 
Stuur voor aanmelding een mail naar erin73@live.nl met de volgende informatie:
-Aanmelding voor gezinsbedevaart 2 juli
-Aantal personen (aantal volwassenen en aantal kinderen)
-Naam (voor- en achternaam van alle deelnemende gezinsleden)
- Geboortedatum (van alle deelnemende gezinsleden)
- Straat en huisnummer
- Postcode en woonplaats
-Telefoon (mobiel)
-E-mailadres
-Wilt u gebruik maken van busvervoer of gaat u met eigen vervoer?
 
-Aan welke workshops wilt u deelnemen?
                Keuze uit:
                -De hongerigen te eten geven
                -De dorstigen te drinken geven
                -De naakten kleden
                -Vreemdelingen opvangen
                -Zieken bezoeken
                -Gevangenen bezoeken
                -Doden begraven
                -Zorg voor de schepping
- Reserveworkshop (Aan welke workshop wilt u deelnemen voor het geval de eerste keuze volgeboekt is)
Uiterste inschrijfdatum via onze parochie is: 10 mei 2022
(Ná deze datum kunt u eventueel zelf contact opnemen met  de organisatoren. Kijkt u hiervoor op de website van het bisdom via de link Gezinsbedevaart 'In de voetstappen van Peerke Donders' - Bisdom van 's-Hertogenbosch (bisdomdenbosch.nl).)
We kunnen bijna niet wachten om met jullie op weg te gaan! Ga gezellig mee en meld je snel aan!
 
Pieterbrief 2
Raamdal,  3 april 2022
 
Voor het thuisfront:
 
Zaterdag 9 april van 16.00 uur tot 17.00 uur: Palmpasen-stokken maken in de
HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk  te Velp
Voor houten kruizen wordt gezorgd. Er is versiering aanwezig; u mag ook van thuis van alles meebrengen
We zullen de liedjes oefenen en we pogen foto’s te maken. Dus er is weer het een en ander te doen.
Breng gerust uw andere kinderen mee?
Aansluitend is om 17.00 uur de gezinsviering
 
Tot 9 april!
 
Flap flap!  Hier ben ik weer, beste communicanten!
Hey communicant!
Dag Jill! Hoi Max! Hallo Sanne! Ha, die Bartosz!
Hey Anna! Hai Jet! Gegroet Adriana! Ey Aurora!
 
Gaat ie goed?
 
Weet je nog van zaterdag 19 maart?
Toen hebben we in de kerk in Gassel gesproken over Sint Jozef.
Josje, één van de vormelingen, heeft uit de Bijbel gelezen voor ons.
En we hebben Palmpasenstokken getimmerd.
 
Zaterdag 9 april gaan we de Palmpasen-stokken versieren.
Hieronder kun je al lezen waarom de mensen palmtakken van de bomen plukken.
 
Om samen thuis te lezen.
 
Jezus' intocht in Jeruzalem 
Het was druk op de wegen. Drommen mensen trokken naar Jeruzalem, om daar het Pascha te vieren, het Joodse paasfeest. Ook Jezus en zijn vrienden waren op weg. Er hadden zich veel pelgrims bij Jezus aangesloten, en het was een grote groep, die daar naar Jeruzalem liep. 
 
Toen ze bijna in de stad waren bleef Jezus staan. Hij zei tegen twee van zijn vrienden: "Ga naar dat dorpje daar, en je zult er een ezelsveulen vinden. Maak hem los en breng hem naar mij. En als ze er wat van zeggen, zeg dan dat de Heer het veulen nodig heeft, en dat hij het straks zal terugsturen." 
 
De twee vrienden gingen er naar toe en vonden inderdaad het veulen. En terwijl ze ermee naar Jezus liepen, begrepen ze ineens wat die wonderlijke woorden betekenden, die zij uit hun bijbel kenden: "Juich, dochter van Sion! Kijk, uw Koning komt naar u toe! Kalm is hij, en vriendelijk. En hij rijdt op een ezel, op een veulen." Het was eeuwen geleden, dat de profeet Zacharias dat had opgeschreven, maar nu begrepen ze het. Die 'dochter van Sion', dat waren zij, de pelgrims. En alle mensen van Jeruzalem. Misschien wel van de hele wereld! 
  
Een paar mensen legden hun jas op de rug van het ezeltje, zodat Jezus er op kon zitten alsof hij een koning was. En de anderen legden hun jassen op de weg, zodat het ezeltje niet door het stof hoefde te lopen. Er waren jassen genoeg voor de hele weg naar Jeruzalem.
 
En hoewel het ezeltje nog nooit iemand gedragen had, droeg het Jezus met gemak. Terwijl Jezus zo Jeruzalem binnenreed, kwamen er steeds meer mensen om hem toe te juichen. De hele stad liep uit, arm en rijk, groot en klein. Ze trokken palmtakken van de bomen en zwaaiden ermee, terwijl ze alsmaar riepen "Hosanna!". Dat betekent: Red ons! Want ze wisten dat Jezus was gekomen om de wereld te verlossen van het kwaad. En ze noemden Jezus "Zoon van David". Want lang geleden had David het Joodse volk verlost van zijn vijanden. 
 
En zelf gaan we zaterdag 9 april ook heel erg mooie Palmpasen-stokken maken, waarmee we zondag 10 april, om 12.00 uur, met de harmonie door de stad gaan lopen.
Het wordt vast beregezellig. Flap flap!
Je mag op zondag 10 april als je wilt, al om 11.00 uur met je Palmpasen-stok naar de kerk komen!
 
Na de mis gaan we om 12.00 uur met de harmonie mee
 
Dag Jill! Hoi Max! Hallo Sanne! Ha, die Bartosz!
Hey Anna! Hai Jet! Gegroet Adriana! Ey Aurora!
 
Ik zie je zaterdag 9 april… 
Veel groetjes,
Pieter.

Pieterbrief 1
Raamdal, 17 maart 2022
 
Hey communicant!
Dag Jill! Hoi Max! Hallo Sanne! Ha, die Bartosz!
Hey Anna! Hai Jet! Gegroet Adriana! Ey Aurora!
 
Ik ben Pieter, de vrolijke postduif! Ik heb een mooie blauwe pet op, zoals je kunt zien.
Mijn nest heb ik gemaakt in een hoge boom in het Raamdal in Escharen.
In deze boom woon ik. Er wonen ook nog andere vogels in.
We zijn vrolijke vrienden en vriendinnen.
Als je goed kijkt, dan zie je dat ik in mijn snavel een enveloppe draag. Speciaal voor jou!
In de enveloppe zit deze brief.
Want op 8 mei in  Grave of 22 mei in Gassel doe jij de Eerste Heilige Communie in de kerk.
Ik ben heeeeeeel trots op jou omdat je de Eerste Communie doet.
 
En: wat was het afgelopen zaterdag een mooie middag.
Er was de rondleiding in de kloosterkerk in Velp.
Er zijn mooie foto’s van gemaakt door meneer Frans, die ons rondleidde.
Kijk maar eens of je jezelf ziet:
Voordat we naar de woorddienst gingen was er nog ranja mmm…
 
Lees maar eens goed:
De komende periode krijg je een paar keer een fleurige e-mail.
Daarin staat heel veel wat met de eerste communie te maken heeft.
Het vrolijke is dat je alles kunt uitprinten en in een mooie communiemap kunt doen.
Het wordt dan een hele mooie -helemaal voor jou alleen- map.
Je kunt dan zo vaak je wilt kijken, kleuren en lezen.
Zoals je ziet komen deze brieven ook op onze website.
 
Ssst…   Het is eigenlijk een geheim van mij,
maar als  je het niet doorvertelt dan fluister ik het in je oor:
‘Je krijgt met de Communie een mooie Communiekaars cadeau!
Ssst…  Mondje dicht he? Het is nog geheim….ssst…
 
Communieliedjes
Wat staat er toch al veel in deze eerste brief van mij aan jou.
En ik gá maar door. Lees maar snel verder.
Wanneer je de eerste communie doet, dan is dat heel erg feestelijk.
En bij feest gaan we natuurlijk ook vrolijk zingen. We zingen wel vijf liedjes!
En omdat we de vrolijke liedjes goed moeten kennen staan ze al hieronder. Wat een geluk!
 
Je kunt ze al eens doorlezen.
Verder naar beneden staan ook al de liedjes met de muzieknoten.
Misschien speel je wel blokfluit of een beetje piano….
Dan is het wel heel erg vrolijk.
Onder deze knop vind je de liedjes ♫ ♫♫
Op deze website kun je de tekst én de muziek
ook meteen lezen en als je op de titel klikt beluisteren via ‘Albums’

Tjonge!  Je kent de liedjes al goed hoor! Superknap!
 
Je weet misschien al dat de Eerste Communie heel bijzonder is.
Het heeft te maken met Jezus, met God.
Daarom gaan we eens kijken en lezen hoe God de wereld gemaakt heeft.
Een hele mooie afsluiting van wel een erg lange brief he?
Misschien wil papa of mama, of opa en oma
wel helpen om je het verhaal voor te lezen.
De plaatjes zijn ook erg mooi.
 
Het scheppingsverhaal:
God zorgt, dat het begint, de hemel en de aarde
Er is alleen maar water, daarboven raast de  wind
 
God roept met al zijn kracht:
‘Het donker moet verdwijnen, dus laat er licht gaan schijnen.
 Dat zorgt voor dag en nacht!’
En God vond het goed wat Hij zag, wat Hij zag op die eerste dag.
 
God is de kunstenaar:
Een lucht waar wolken draaien
En waar de winden waaien?
God maakt het voor elkaar!
En God vond het goed wat Hij zag, wat Hij zag op die tweede dag.
 
God zegt: ‘Hier wil ik land,
 daar mag water stromen.’
De bloemen en de bomen
heeft God die dag geplant
En God vond het goed wat Hij zag, wat Hij zag op die derde dag.
 
God geeft de zon zijn baan
om alles te beschijnen
en ’s avonds te verdwijnen,
want ’s nachts dan schijnt de maan.
En God vond het goed wat Hij zag, wat Hij zag op die vierde dag
 
Het is nog leeg en kaal,
Geen vogels en geen vissen.
Die kun je toch niet missen?
God maakt ze allemaal!
En God vond het goed wat Hij zag, wat Hij zag op die vijfde dag
 
De dieren op het land,
die mogen daar gaan wonen.
En kijk eens wie gaan komen:
twee mensen hand in hand.
En God vond het goed wat Hij zag, wat Hij zag op die zesde dag
 
God zegt: ‘Is mooi geweest!
Mijn plannen en mijn dromen,
die zijn nu uitgekomen,
Dit wordt een dag van feest.’
 
En God vond het goed wat Hij zag,
wat Hij zag op die zevende dag, op die zevende dag.
 
Flap, flap! En nu stop ik hoor!
Een volgende keer is er wéér post voor je.
 
En zaterdag19 maart is er om 17.00 uur weer
een gezinsviering in de St.-Jan de Doperkerk in Gassel.
Hopelijk kom je ook! Vergeet het notitieboekje niet dat je hebt gekregen,
zodat je wat kunt schrijven of tekenen als je wil.
Je krijgt ook weer wat om in je boekje te plakken.
 
Ik zie je!
Pieter
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.