Nieuws

Maandag 17 juni 2019
Vormsel: wat een breed gedragen moment op weg naar verder
Samen onderweg
raakt ons warempel
soms meer dan aankomen…
Onze acht vormelingen,
hun ouders en de parochie
beleven dit afgelopen maanden.
 
Tot afgelopen zondagmorgen,
nou ja, van lieverlee zondagmiddag.
 
De Eucharistieviering
met het ontvangen
van het sacrament van het Vormsel
blijkt immers
een breed gedragen moment
op weg naar verder,
onder elkaar,
in Gods Naam,
en ieder op haar of zijn eigen wijze…
 
Bovenal dankzij acht kanjers,
die zich samen op pad thuis weten.
Dankzij een pastoor
die hier, hoe dan ook,
enthousiast een perspectief weet te duiden.
Met dank aan een bisschop,
die hier dienstbaar
aan onze jeugd,
aan onze toekomst
handen en voeten geeft.
 
Als het Vormsel
met het heilig Doopsel,
en de eerste heilige Communie
van alle kanten
op een inwijden duidt,
dan is dit deze zondag in onze St.-Elisabethkerk.
Een dirigent van onze zo welluidende Schola
kan dit niet treffender toongeven.
 
Indrukwekkend,
zoals een volle kerk,
van jong tot oud
het oppakt,
in actie komt én rust bewaart
als de oma van een vormeling
onwel raakt.
Inmiddels gaat het gelukkig goed met haar.
 
En…,
het Vormsel heeft
Anouk, Iris en Laura,
Lindsey en Senne,
Loek, Stijn en Tijs
goed gedaan.
 
 
Een grote proficiat,
laat het jullie deugd doen!