Nieuws

Zondag 17 december 2017
Catharinahof bezoek de Dom
Catharinahof maakten gisteren, zaterdag 16 december, een uitstapje
naar de kerststal in de Elisabethkerk.
Begeleid door orgelspel werden er volop kerstliederen gezongen.
Ook het BrabantZorgKoor 'Eigenwijs' droeg een steentje bij.
Er werden twee mooie kerstverhalen voorgelezen.
Het was een zeer geslaagde bijeenkomst.
Met dank aan allen die hiervoor zorg gedragen hebben.