Nieuws

Woensdag 18 januari 2017
Bedevaart Lourdes 2017 Bisdom van ’s-Hertogenbosch van 14 tot 21 oktober
Bisschop De Korte nodigt u uit
deel te nemen aan een diocesane bedevaart naar Lourdes.
Samen willen we op deze bijzondere plaats
ons geloof bevestigen en vieren.
Deze pelgrimage houden we
aan de vooravond van de honderd zestigste verjaardag
van de eerste verschijning op 11 februari 1858.
Met Bernadette gaan ook wij
naar de Grot om te ervaren
dat de Heer ook vandaag grote dingen aan ons doet.
 
Ontmoeting
Ontmoeting is een belangrijk element in de bedevaarten
die het bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseert.
Ook in 2017 staat ontmoeting centraal in Lourdes:
in dit geval de ontmoeting met Maria
en via haar de ontmoeting met de Levende Heer.
Maar ook voor de onderlinge ontmoeting
is volop gelegenheid.
Pelgrims leren elkaar tijdens de bedevaart goed kennen,
zo is de ervaring.
 
Reisopties
TGV: 14 tot en met 21 oktober
Bus & VNB-lance: 13 tot en met 21 oktober
We reizen met de TGV;
deze snelle treinverbinding brengt de bedevaartgangers
in één dag naar Lourdes.
 
Heeft u zorg nodig en wilt u graag met de bus naar Lourdes?
Dan is de VNB-Lance iets voor u!
De VNB-Lance is en bus die, naast gezonde pelgrims,
ook plaats biedt aan pelgrims die zorg nodig hebben.
Zoals pelgrims die van een (elektrische) rolstoel gebruikmaken
of pelgrims die liggend vervoerd moeten worden.
Medische en verpleegkundige begeleiding is aanwezig
tijdens de busreis en in Lourdes,
zodat u zorgeloos op reis kunt gaan.
 
Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan?
Op onze bedevaart kunnen wij
onze onderlinge band versterken
en ons geloof verdiepen.
Wij kunnen inspiratie opdoen
voor onze inzet in onze eigen geloofsgemeenschappen.
In vertrouwen op Christus
kunnen wij samen de kerk opbouwen.’ 
+ Gerard de Korte
 
Meer informatie / inschrijven
Zie berichten in Ons Elisabethblad en op deze website.
Wellicht komen er folders naar onze parochiekerken.
 
www.vnb.nl  (katholieke reisorganisatie voor pelgrims)
bel VNB:  073-681.81.11
of mail roosmarie.manders@vnb.nl

www.bisdomdenbosch.nl   (Bisdom van ’s-Hertogenbosch)
mail fvgenugten@bisdomdembosch.nl
 
Wie weet wat we
op weg naar of tijdens de bedevaart
voor elkaar kunnen betekenen
Heeft u belangstelling en wilt u zich opgeven,
laat het dan alstublieft ook onze parochie weten
via algemeen@st-elisabethparochie.nl
of een telefoontje / bezoek aan ons parochiecentrum.