Nieuws

Woensdag 18 april 2018
Aanstaande vormelingen bezochten
Museum voor Religieuze Kunst in Uden (MRK) als 
onderdeel van hun voorbereiding.

In het museum, dat deel uitmaakt van de Abdij
van de zusters Birgitinessen werden de vormelingen
door de tijd geleid vanaf de Middeleeuwen tot de
hedendaagse tijd.
Hoogtepunt was de zaal met de tentoonstelling
'Feest!  In de Abdij', het educatieve onderdeel waar
spelgewijs religies ontdekt werden.

Met een replica van een gevonden Merovingische
sleutel in een Udens grafveld, een rozenkrans en een
boek ging men tevreden huiswaarts.

Het H. Vormsel zal toegediend worden op zondag
13 mei aanstaande om 11.00 uur in de St-Elisabethkerk door
Mgr. R. Mutsaerts, hulpbisschop van ons bisdom.