Nieuws

Donderdag 18 mei 2023
Opbouw van een San Lorenzo-gemeenschap in het Emmausklooster Velp
Christophorus Goedereis heeft in samenwerking met andere broeders en lokale initiatieven een concept gepresenteerd voor een nieuw begin in de zin van een San Lorenzo project voor het Emmausklooster in Velp/Grave in Nederland.
 
Het concept (inclusief een financieel plan) is door het provinciebestuur goedgekeurd. In de komende maanden vindt de voorbereiding van de nieuwe communiteit plaats. Via het Generaal Bestuur worden broeders uit verschillende landen gezocht. Voor 4 oktober 2023 moet duidelijk zijn met hoeveel broeders  de nieuwe San Lorenzo-communiteit begin 2024 van start kan gaan. Uiteraard zullen de broeders uit het buitenland zich ook taalkundig en cultureel moeten voorbereiden op hun inzet.
 
Momenteel wonen er twee broeders in Velp, Christophorus Goedereis en Heribert Leibold. Broeder Macair Wegman en broeder Henk Brands, die in de buurt wonen, werken ook mee met - en maken deel uit van het project, ook al wonen ze niet in het Emmausklooster. Een Indiase broeder leert al Nederlands in zijn thuisland en kan mogelijk in de loop van het jaar aansluiten bij het project. De Delegaat zelf is de coördinator van het project.
 
De visieverklaring voor het nieuwe project luidt:
Op de oudste franciscaanse plek in Nederland wagen de kapucijnen een nieuw begin met een internationale San Lorenzo-gemeenschap. In samenwerking met al aanwezige partners wordt het voormalige kapucijnenklooster Emmaus opnieuw
 • een plaats van stilte en gebed,
 • een plaats waar franciscaanse waarden en inhouden worden uitgedragen,
 • een plaats waar pelgrims worden begeleid en verzorgd, en
 • een plaats voor de pastorale zorg voor roepingen.
 
De broeders uit verschillende landen leven een authentiek broederlijk en spiritueel leven.
 • Ze houden er een eenvoudige en ecologisch duurzame levensstijl op na.
 • Ze staan open voor gasten en pelgrims, vooral voor mensen die op zoek zijn naar zingeving en voor hen die geïnteresseerd zijn in de orde of in het religieuze leven.
 • Zij bieden een passend jaarprogramma in het Emmausklooster (retraites, bezinnings-dagen, cursussen over franciscaanse thema's, mogelijkheid om mee te leven, aanbod voor roepingenpastoraat).
 • Zij zoeken samenwerking met franciscaanse en andere kerkelijke groepen uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland.
 • Ze zijn betrokken bij de bedieningen van de plaatselijke kerk.
 • Zij dienen de "armen van deze tijd".
 • Ze zoeken naar nieuwe manieren van aanwezigheid en verkondiging in de digitale wereld en de sociale media.
 • Ze staan open voor dialoog tussen denominaties en religies – de samenwerking met de kerken van de Reformatie speelt daarbij een bijzondere rol.
Het doel van het project is om "de vlam van ons charisma weer aan te wakkeren" in een van de meest geseculariseerde gebieden van Europa, waar de aanwezigheid van de Orde in het verleden een van de sterkste was en tegenwoordig een van de zwakste ter wereld. 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.