Nieuws

Donderdag 18 juli 2019
Broeder Max nadert plechtige professie
Bron: www.koningshoeven.nl 10 juli 2019
 
‘Op zondag 8 september 2019
  zal broeder Max van de Wiel (zie foto)
  zijn plechtige professie uitspreken
  en de monnikswijding ontvangen
  tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur.
 
  Met de plechtige professie
  verbindt broeder Max zich definitief
  aan de gemeenschap van Koningshoeven
  en zal hij de geloften afleggen van
  stabiliteit, gehoorzaamheid en monastiek levensgedrag.
  Voor hemzelf en de gemeenschap een grote gebeurtenis.
 
  Broeder Max is op dit moment verantwoordelijk
  voor de sacristie en de kerk/kapel.
  Hij is momenteel ook bezig
  met zijn promotieonderzoek
  naar de psalmen 120-124
  aan de Tilburg School of Catholic Theology
  (van Tilburg University).’
 
Broeder Max was vanaf september 2011
kapelaan in onze parochie H. Elisabeth
                          (patrones van de Caritas).
Per 1 november 2012 trad hij in
bij de Trappisten
van abdij Koningshoeven te Berkel-Enschot.