Nieuws

Donderdag 19 maart 2020
Bisschoppen verlengen aangescherpte maatregelen coronavirus
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben de Nederland-se bisschoppen de aangescherpte maatregelen verlengd tot en met Pasen. Zij sluiten daarmee aan bij de beslissing van de Heilige Vader, paus Franciscus, en bij adviezen van de overheid en het RIVM.
 
Wat betekenen de aangescherpte maatregelen voor onze parochie?
 
Zaterdag en zondag: geen HH. Missen in Escharen, Gassel en Velp
In ieder geval tot en met zaterdag 18 april zijn er géén weekendvieringen in de kerken van Escharen, Gassel en Velp. Dat geldt dus óók voor de voormalige kloosterkerk en zorg-residentie Mariëndaal. 
 
Zondag: Hoogmis in Grave om 11 uur uitsluitend via kerkomroep te volgen
De Zondagsmis in Grave wordt wél gevierd, maar zonder publiek. De eucharistieviering om 11 uur in de Sint-Elisabethkerk wordt live uitgezonden op de kerkomroep en is ook achteraf te bekijken.
 
Dinsdag tot en met zaterdag: 
H. Missen in de Sint-Elisabethkerk (uitsluitend via kerkomroep)
Iedere dinsdag tot en met zaterdag is om 9.30 uur de dagelijkse H. Mis te volgen via de kerk-omroep. Ook deze worden, om gezondheidsredenen, niet met publiek gevierd.
 
Communie ontvangen, palmtakken afhalen
De bisschoppen schrijven dat geestelijke communie mogelijk is: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons door deze ‘geestelijke communie’ Zijn genade”. Parochianen die er waarde aan hechten de H. Communie te ontvangen, kunnen dat kenbaar maken via
algemeen@st-elisabethparochie.nl  .
Na de viering van de H. Eucharistie op Palm- en Passiezondag worden palmtakken ter beschikking gesteld in de dagkapellen van Escharen, Gassel, Grave en Velp alsook de voormalige kloosterkerk. Het is ook mogelijk een takje te ‘bestellen’ via het bovenstaande e-mailadres of door het bellen van de pastoor op het telefoonnummer van de parochie: 06-22784974. Schroom niet hem op dit parochienummer te bellen, de kortste weg is de snelste en de beste. 
 
Dopen, uitvaarten enzovoort: in beperkte kring,
uitvaarten in Grave live te volgen
De toediening van de sacramenten alsook uitvaarten vinden plaats in beperkte kring. Voor Requiemmissen in de Sint-Elisabeth-kerk geldt dat deze live uitgezonden en later teruggekeken of gedownload kunnen worden.
 
De Goede Week en het Paastriduüm
De plechtigheden van de Goede Week en het Paastriduüm gaan in aangepaste vorm door. Zij worden, zonder kerkgangers, gevierd in de Sint-Elisabethkerk en live uitgezonden.
In geen enkele andere kerk binnen onze parochie is een plechtigheid, dus óók geen Kruisweg.
Het definitieve programma van de plechtigheden van Palmzondag tot en met Pasen volgt in een volgende nieuwsbrief.
 
Dagkapel en parochiecentrum Grave 
Het kerkbestuur heeft de eerste maatregelen getroffen die de openstelling van de dagkapel in Grave weer mogelijk maken. De komende dagen is zij in de middaguren open, vanaf aanstaande zondag is de kapel dagelijks geopend tussen 09.00 en 17 uur.
Vooralsnog blijft het parochiecentrum gesloten vanwege de maatregelen inzake het coronavirus. 
 
De volgende maatregelen, die op 28 februari werden afgekondigd,  blijven van kracht:
Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
 
Kerkomroep
Het kerkbestuur wijst op de mogelijkheid om thuis de HH. Missen in de Sint-Elisabethkerk in Grave via Kerkomroep te volgen, zowel live als later: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21547
 
Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
 
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen:
wij bidden voor hen om hoop en genezing.
 
Wij bidden voor hen
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
 
Wij bidden voor allen
die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg
en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen
mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
 
Doe ons beseffen
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
 
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd
zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
 
Door Christus onze Heer.
Amen.