Nieuws

Vrijdag 20 juli 2018
15 augustus, hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Op het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming.
is er naast de heilige Mis om 9:30 uur
in het hoogkoor van de st.-Elisabethkerk
om 19 uur een plechtige Hoogmis
in de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk te Velp
met medewerking van
de gemengde koren van Velp en Grave.

Weet u
vanuit onze parochiekernen
en hierbuiten
van harte welkom!