Nieuws

Zondag 21 juli 2019
Vanaf 3 augustus weer HH. Missen in voormalige kloosterkerk van Velp
Mededeling kerkbestuur parochie H. Elisabeth (patrones van de caritas)

Vanaf augustus
zijn er weer Eucharistievieringen
in de kerk van het voormalige kapucijnenklooster te Velp.
Op verzoek van de eigenaar
en met instemming van bisschop Gerard de Korte van Den Bosch
neemt de parochie H. Elisabeth (patrones van de caritas)
deze verantwoordelijkheid op zich.
 
Op zaterdag 3 augustus om 17 uur
draagt pastoor Aarden de eerste wekelijkse H. Mis op
in de kapucijnenkerk,
die gewijd is aan Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen.
 
Vooralsnog is er iedere zaterdag- én zondagavond
om 17 uur een Eucharistieviering.
Op dinsdagavond - de zogenaamde 'Antoniusdag' -
wordt er om 18.30 uur een H. Mis opgedragen.
Elke vrijdag om 18.30 uur zijn er Vespers en een Rozenhoedje.
 
Jarenlang was de Onze-Lieve-Vrouwekerk
bij het Emmaüsklooster
een bedevaartsoord
van Onze Lieve Vrouwe van Scherpenheuvel,
troosteres der bedroefden.
Nog steeds vinden diverse pelgrims hun weg
naar het bijzondere Mariabeeldje,
dat in de kloosterkerk te vinden is.
Pastoor en kerkbestuur willen serieus werk maken
van de toekomst van deze bijzondere kerk,
één van de mooiste van Brabant en Nederland.
 
Het continueren van de rooms-katholieke eredienst
is de enige garantie voor het behoud van het unieke kunstpatrimonium
van de kerk van het voormalige kapucijnenklooster.
Naast de wederdienst aan de orde der minderbroeders kapucijnen,
die de parochies in onze omgeving trouw bijgestaan heeft,
is dit de reden voor pastoor en kerkbestuur
om gehoor te geven
aan het verzoek van projectontwikkelaar Nico Haase.
 
In de loop van komende week
neemt onze parochie
de vieringen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk mee
op haar website én onder de kerkberichten.
 
Wie zich via www.st-elisabethparochie.nl
of algemeen@st-elisabethparochie.nl
opgaf en opgeeft voor onze nieuwsbrief

ontvangt halverwege de maand
een liturgierooster voor de parochie over elke komende maand
inclusief de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Oud-Velp.