Nieuws

Zondag 21 oktober 2018
Allerheiligen en Allerzielen vieren wij ‘Domweg’ samen: donderdag 1 en vrijdag 2 november om 19 uur
Met Allerzielen,
daags na het hoogfeest Allerheiligen,
gedenken wij om 19 uur
vanuit onze gehele parochie
in het bijzonder
de sinds oktober 2017 overleden parochianen
tijdens een heilige Mis in de st.-Elisabethkerk
met zang van ons requiemkoor st.-Michael.
 
Nabestaanden ontvingen een uitnodiging
en kunnen het kruisje
en een kaars met de naam van hun dierbare,
aansluitend mee naar huis nemen.
Na de heilige Mis biedt de parochie de gelegenheid
elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
 
Parochianen die zonder tussenkomst van de parochie
uitgeleide is gedaan,
worden logischerwijze niet genoemd
tijdens de Mis of op het bidprentje.
Hiermee respecteren wij ieders keuze bij de uitvaart.
 
Met Allerzielen bidden wij voor elke overleden gelovige.
Mag iedereen die in de Heer is ontslapen rusten in Vrede.
 
Met Allerheiligen, donderdag 1 november,
komen wij als parochie om 19 uur te samen
tijdens een Eucharistieviering  in de st.-Elisabethkerk.
Dankbaar gedenken wij dan in het bijzonder
alle overleden priesters en kloosterlingen van onze parochie.

Op deze donderdag 1 en vrijdag 2 november
vervallen om 9:30 uur de gebruikelijke dagmissen!


Over het Allerzielenconcert
van het Projectkoor Heilig Landstichting

op zaterdag 3 november om 20 uur in onze Domkerk

leest u elders op deze website.