Nieuws

Dinsdag 21 januari 2020
Sint-Machutus-bedevaart in Escharen dit jaar in het licht van Oeganda

‘Machuut’ kent als bedevaart

een eeuwenoude, heden ten dage te koesteren, levendige traditie.

Elders op deze website leest u hier meer over.

 

Op initiatief van priester Sander Kesseler

krijgt onze bedevaart in de St.-Lambertuskerk te Escharen

Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni,

gastvrij een bijzonder accent vanuit Oeganda.

 

In het verlengde van zijn priesteropleiding

kent deze Heumenaar,

meer dan tien jaar geleden,

herhaaldelijk zijn gewaardeerde inbreng

in de liturgie in de St.-Lambertuskerk.

Sinds geruime tijd werkt hij inmiddels

in het pastoraat en onderwijs in Oeganda.

Januari 2019 ontvangt hij de priesterwijding.

 

Priester Sander Kesseler

celebreert deze bedevaart beide Eucharistievieringen.

Vanuit zijn Oegandees bisdom, 

met haar priesteropleiding,

interreligieuze vredes- en jongerenbeweging

zijn meerdere priesters, een zuster én jongeren present.

Zelfs een parlementslid van Oeganda is hierbij aanwezig.

 

Betrokkene geeft aan tegen die tijd

zelf via de media zijn inbreng toe te lichten.