Nieuws

Donderdag 22 november 2018
Eucharistieviering op de eerste zaterdag van de maand schuift door naar 8 december
Op dit hoogfeest van
de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maria
vieren wij als parochie om 10 uur de Eucharistie
in de dagkapel van de st.-Elisabethkerk
met aansluitend het bidden van een Rozenhoedje.
 
De gebruikelijke heilige Mis
op de eerste zaterdag van de maand
vervalt aldus in december.
Uiteraard bidt de parochie op 1 december om 10 uur
wel een Rozenhoedje in de dagkapel van onze Dom.
 
Bijgaande foto:
Muurschildering ‘Immaculata’ (‘de Onbevlekte’)
van J.M. Heymans, 1904,  in de st.-Elisabethkerk
(© kerkfotografie.nl)