Nieuws

Maandag 23 maart 2020
Alle christenen bidden 25 maart gezamenlijk Onze Vader, vrijdag 27 maart 18 uur al zegen Urbi et Orbi
Paus Franciscus roept alle christenen op
om zich dagelijks te verenigen in gebed,
in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus.
 
Heel bijzonder vraagt de paus
woensdag 25 maart om 12 uur
in gezamenlijkheid
het Onze Vader te bidden.
 
Moge Hij op dit hoogfeest van de Aankondiging
van de menswording
van het Woord aan de Maagd Maria, Maria Boodschap,
‘luisteren naar het verenigde gebed van alle leerlingen
die zich voorbereiden om de overwinning van de Verrezen Christus te vieren.’
 
‘Met deze uitnodiging aan alle christenen
benadrukt paus Franciscus
de grote kracht van het gebed
en van het bidden in eenheid,
aldus Mgr. Hans van den Hende,
voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.
‘Ons samen bidden blijft niet zonder vruchten.’
 
Aanstaande vrijdag 27 maart om 18 uur
bidt onze paus
vanaf het bordes van de Sint Pietersbasiliek
en geeft, al vóór Pasen de zegen Urbi en Orbi.
Hij nodigt iedereen uit
via onze communicatiemiddelen deel te nemen
aan dit moment van gebed, compassie en tederheid.
‘Laat ons verenigd blijven. Laten we onze nabijheid voelbaar maken aan de personen die het meest eenzaam zijn en het het meest moeilijk hebben. Onze nabijheid aan de artsen, de werkers in de gezondheidszorg, verplegers en verpleegsters, vrijwilligers… Onze nabijheid aan de autoriteiten die strenge maatregelen moeten opleggen, voor ons eigen bestwil. Onze nabijheid aan de politie, de soldaten die op straat proberen steeds de orde te bewaken, om ervoor te zorgen dat de dingen die de regering vraagt om te doen voor het welzijn van allen ten uitvoer worden gebracht. Nabijheid aan allen.’
 
‘Paus Franciscus roept op
 de crisis van corona tegemoet te treden
 met gezamenlijk gebed,
 in plaats van met angst,’
aldus Mgr. Van den Hende.
‘Samen bidden om de Heer te vragen om hulp en ontferming,
 en -voorbij angst en afstand-
ons vertrouwen te blijven stellen in de liefde van God.
Samen bidden opdat de Heer onze harten omvormt
en wij ons meer openen voor onze medemens
en elkaar helpen en steunen waar dat mogelijk is..’
  
Het is uitzonderlijk,
dat paus Franciscus nog vóór dat het Pasen is,
op vrijdag 27 maart de zegen Urbi en Orbi zal geven,
ingeleid door het woord van God
en een moment van gebed,
en verbonden met de mogelijkheid een volledige aflaat te ontvangen.
Mgr. Van den Hende:
‘Hier wordt duidelijk,
  dat al ons vragen en bidden geworteld is
  in de overtuiging dat de Heer waarlijk is verrezen
  en dat zijn liefde sterker is dan dood en zonde,
  en dan welk virus dan ook.’
 
Foto: Ramon Mangold.