Nieuws

Maandag 24 juni 2019
Gezinsviering met onze communicanten?

Zondag 30 juni om 11 uur

is in de Graafse St.-Elisabethkerk

alweer de laatste gezinsviering van dit schooljaar.

Wat is het fijn

als ook onze eerstecommunicanten aanwezig zijn.

 

Het thema is ‘In het voetspoor van Jezus’.

Hij vraagt ons hem te volgen.

Laat je niet afleiden, kijk niet achterom,

sla geen zijwegen in,

maar houd je blik helemaal op Hem gericht.

 

Ook kijken we vooruit naar de zomervakantie,

waarin we de tijd kunnen nemen

voor elkaar, voor onszelf maar ook voor God.

 

Het St-Henricuskoor verzorgt de zang

en de aanwezige kinderen

zijn actief bij de viering betrokken.

 

Samen bidden, luisteren, zingen  en vieren

is een mooie start van de zomervakantie.

 

Graag tot zondag 30 juni!