Nieuws

Vrijdag 24 september 2021
Coronaversoepelingen van de Nederlandse bisschoppen
De Nederlandse bisschoppen hebben, als gevolg van de versoepelingen, een aantal besluiten genomen over de coronamaatregelen in de Kerk van Nederland.
 
Anderhalve-meter onder strikte voorwaarde losgelaten
De bisschoppen hebben besloten om de anderhalve-meter-afstandsregel bij kerkbezoek los te laten. Zij verbinden daaraan de voorwaarde, dat er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.
 
Wat betekent dat voor ónze parochie?
Dat is in de kerken van onze parochie niet gemakkelijk, maar wel belangrijk. Dat betekent dat ramen en deuren openstaan: voor, tijdens en na een eucharistieviering. Alleen door deze minimale eis, kunnen we voldoen aan de voorwaarde van de bisschoppenconferentie. Als dit in één van onze kerken niet mogelijk is of niet gebeurt, blijft  de anderhalvemeterregel gelden. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is de coronacrisis het hoofd te bieden en zorg voor elkaar en elkaars gezondheid te dragen.

Registreren is niet meer nodig
Per direct is het niet noodzakelijk om kerkbezoek vooraf op te geven. Ook worden kerkgangers niet meer geregistreerd. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Klachten? Thuisblijven!
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk, aldus de bisschoppen.

“Vaccinatie is een daad van liefde”
Bij de kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.
 
Zingen mag weer
Samenzang is met ingang van aanstaande zondag weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. De precieze randvoorwaarden enzovoort zijn op de website van het RIVM te vinden.

Wat betekent dat voor ónze parochie?
Dat koren weer in volledige samenstelling mogen zingen, betekent niet dat dit in al onze kerken mogelijk is. Geen enkel “compleet” koor kan op het priesterkoor zingen. Het hangt van de plaats af, hoeveel zangers en zangeressen mógen zingen (binnen de voorwaarden van het RIVM). In de Sint-Elisabeth wordt gekeken naar een – tijdelijke – plaats voor het koor (en eventueel) het orgel. Mede daartoe wordt het priesterkoor (waarop het koor dus niet kan zingen) heringericht, zodat het zicht op het liturgisch centrum verbeterd wordt.
 
Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het scherm gehandhaafd. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

Dankbaarheid
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en
dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid
naar hun naasten blijven betrachten.

Overige regels
• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een
biecht in een goed te ventileren ruimte.
• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collecte-mandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.
 
Bankenplan Grave
Het kerkbestuur hoopt van harte dat steeds meer parochianen en katholieken uit andere plaatsen zich welkom weten in onze kerken. In de Sint-Elisabethkerk was het noodzakelijk de banken tijdelijk te vervangen door stoelen. Door omstandigheden is het niet mogelijk deze terug te plaatsen. Het kerkbestuur is daarom genoodzaakt een bankenplan te op te stellen. Dat gebeurt in samenspraak met het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Dat betekent dat er een tussenoplossing gevonden dient te worden. Over geschikte stoelen voor een groot aantal kerkgangers wordt nagedacht. Begin oktober zet het kerkbestuur de eerste lijnen uit.
 
Grave, 24 september 2021
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.