Nieuws

Zondag 25 oktober 2020
Afscheid Diny van Gemert †
Dankbaar in groot verdriet en godsvertrouwen

Deze zondagmorgen is Diny van Gemert aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Zij is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. Daar is ze eerst iets opgeknapt. Artsen hebben nog een behandeling ingezet, maar het mocht niet baten. Rond tien vóór zeven is ze rustig ingeslapen. Diny is tachtig jaar geworden.
 
Diny was een lieve vrouw die zich met hart en ziel voor de samenleving, de Kerk en onze parochie heeft ingezet. Onder andere het Rode Kruis, de EHBO en de Sint-Elisabethkerk konden altijd op haar rekenen. Ze deed het werk waarvoor vele anderen weglopen, zij pakte alles met liefde en plezier aan. De laatste jaren was zij actief lid van de poetsploeg, het collectantencollege en de koffiegroep. Ook maakte zij het mogelijk dat in de zomermaanden en de kersttijd deze kerk dagelijks bezocht kon worden. Diny zei nooit ‘nee’. Zij was warm en belangstellend, maakte altijd een praatje en had dan meestal iets nieuws te vertellen.
 
Wij zijn Diny dankbaar voor het vele goede wat zij voor de parochie, maar ook voor ons als mensen heeft gedaan en betekend. Zij was één van ons, zij hield van ons en wij van haar. Het doet ons dan ook groot verdriet van haar afscheid te moeten nemen.
De plechtige Uitvaart voor Diny is donderdag 29 oktober om 11 uur in kleine kring in haar St.-Elisabethkerk. Hierop aansluitend begeleidt haar familie Diny naar de crematie.
 
Het kerkbestuur zal de komende tijd nauw toezien op de handhaving van de coronamaatregelen die de bisschoppenconferentie heeft afgekondigd. Alleen samen kunnen we het vermaledijde virus het hoofd bieden en voorkomen dat we nog meer dierbaren aan de zorgende handen van God moeten toevertrouwen.
 
Wij bidden voor de zielenrust van Diny van Gemert,
Parochie H. Elisabeth